22sep

Gevolgen Prinsjesdag voor sociale advocatuur

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat er in 2022 € 154 miljoen wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur. Uit de begrotingsstukken en de toelichting die de NOvA kreeg van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat scenario 1 van de commissie Van der Meer wordt uitgevoerd. De overbruggingsregeling stopt per 1 januari a.s. De tijdelijke regeling stopt ook. Dat betekent dat het punttarief uitkomt op € 113,85 excl. indexatie.

IStock-499783375-1 (002)De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) maakt later dit jaar bekend hoe de wijzigingen er in detail komen uit te zien.

Scenario 1 Van der Meer
De commissie-Van der Meer heeft in 2017 op verzoek van het kabinet het aantal punten per zaak herijkt. In scenario 1 van haar rapport heeft de commissie voorgesteld om bij sommige zaakscodes de punten te verhogen en bij andere zaakscodes het aantal punten gelijk te houden of te verlagen. Dit vindt u terug in bijlage 8 van het rapport.
De NOvA is verheugd dat scenario 1 van de commissie-Van der Meer wordt ingevoerd. De NOvA heeft hier jarenlang op aangedrongen, samen met diverse (specialisatie)verenigingen en individuele advocaten. We willen u nogmaals bedanken voor uw inzet: zonder deze had het kabinet deze stap niet gezet.

Nog geen volledige invoering per 1 januari 2022
De RvR werkt hard om met een anticiperende beleidsregel scenario 1 per 1 januari 2022 in te voeren, maar geeft aan dat het complex is om alle aanbevelingen te kunnen doorvoeren. Zodra hier meer duidelijkheid over komt zal de RvR hierover communiceren.
Zoals gezegd, heeft de commissie-Van der Meer bepaald dat bij sommige zaakscodes het aantal punten moet worden verlaagd. Waarschijnlijk gebeurt dit pas bij het wijzigen van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) in de loop van 2022, en dus niet gelijk per 1 januari 2022. . De reden hiervoor is dat een beleidsregel alleen bevoordelend mag werken, en niet benadelend Hier geldt dat wanneer meer duidelijk is, hierover zal worden gecommuniceerd.

Einde tijdelijke overbruggingsregeling en beleidsregel aanvullende vergoedingen scheiding
De invoering van scenario 1 per 1 januari 2022 betekent dat de tijdelijke overbruggingsregeling eindigt. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke investering voor personen en familierecht van 28 miljoen om de hoogste nood te lenigen (de Beleidsregel Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures)De overbruggingsregeling (een toeslag van € 10,88 bovenop het punttarief) werd geïntroduceerd per 1 januari 2020. Bij de invoering van de regeling is altijd benadrukt dat deze regeling tijdelijk is. De tijdelijke maatregel biedt immers geen oplossing voor het probleem van te lage puntentoerekening aan zaken in bijvoorbeeld het strafrecht en familierecht. De NOvA heeft altijd gezegd dat daarvoor implementatie van het rapport Van der Meer vereist is, wat nu eindelijk gaat gebeuren.

Gevolgen voor sociaal advocaten
Invoering van scenario 1 en het einde van de overbruggingsregeling zijn in ieder geval:

  • Alle wijzigingen gelden vanaf afgifte toevoegingen per 1 januari 2022
  • Het punttarief wordt het huidige basistarief van € 113,85 (exclusief btw) plus indexatie per 1 januari 2022.
  • Per 1 januari 2022 wordt het EXU-gat verkleind voor álle rechtsgebieden: het gaat van drie naar twee keer forfait. Concreet betekent dit dat per 1 januari 2022 voor een zaak van (bijvoorbeeld) tien punten de uren boven de twintig uur (2 x het forfait van 10), worden vergoed. Extra uren onder de grens van 2 x het forfait blijven onvergoed. Daarnaast wordt voorgesteld om de huidige toeslagen te verhogen, bijvoorbeeld de zittingstoeslag.
  • De recent herijkte puntenaantallen in zaken met betrekking tot de nieuwe Wet verplichte gezondheidszorg en de nieuwe Wet zorg en dwang blijven hetzelfde.

De RvR bekijkt op dit moment wat de implementatie van scenario 1 Van der Meer voor gevolgen heeft voor haar systemen en de uitvoering. Dat betekent dat details over hoe de nieuwe vergoedingen eruit komen te zien op een later moment zullen worden gepubliceerd. De NOvA zal advocaten hierover tijdig informeren met o.a. voorbeeldberekeningen en wijzigingsoverzichten.

Inzet NOvA op langere termijn
De NOvA hervat de besprekingen over oplossingsroutes en rechtshulppakketten nu het ministerie van JenV heeft aangegeven dat ook bij de pilots voor rechtshulppakketten gewerkt wordt met het nieuwe punttarief per 1 januari 2022. Eén van de oplossingsroutes die worden ontwikkeld is echtscheiding. Begin volgend jaar zal het experiment scheiden van start gaan.

Zie ook: Kabinet investeert in rechtshulp

 

2021