13apr

Verbeterde vergoeding voor sociaal advocaten in het personen- en familierecht

De demissionair minister voor Rechtsbescherming trekt – na jarenlang aandringen van de NOvA, VSAN en vFAS – 28 miljoen euro uit voor een verbeterde vergoeding voor sociaal advocaten in het personen- en familierecht. De NOvA ziet dit als een belangrijke eerste stap naar adequate vergoedingen voor de onder druk staande sociale advocatuur, ook op andere rechtsgebieden. Dit in het belang van de rechtsbescherming van minder draagkrachtige rechtzoekenden.

FamilierechtDe minister voor Rechtsbescherming kondigde de € 28 miljoen onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de vierde voortgangsrapportage van het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand had hij al toegezegd de onderuitputting van € 19 miljoen van het budget voor gefinancierde rechtsbijstand in te zetten. Dit is hoognodig aangezien veel personen- en familierechtadvocaten vanwege de te lage vergoedingen niet langer in staat zijn om gefinancierde rechtsbijstand te verlenen in (complexe) echtscheidingszaken. Veel mensen kunnen hierdoor geen beroep doen op een toevoegingsadvocaat.

Ouderschapsplan en minnelijke regeling
Aan het bedrag van € 19 miljoen voegt de minister nu eenmalig € 9 miljoen toe om de tijdsbesteding voor de hierna genoemde werkzaamheden en daarmee de vergoedingen in lijn te brengen met de adviezen van de commissie Van der Meer. De werkzaamheden voor het opstellen van een ouderschapsplan, die op dit moment niet voor een vergoeding in aanmerking komen, worden uiterlijk per 1 augustus 2021 beloond. Daarnaast wordt bevorderd dat advocaten die een echtscheiding minnelijk proberen te regelen niet gekort worden op hun vergoeding. Met deze maatregelen wordt de inzet van advocaten om een echtscheiding zo snel als mogelijk tot een goed einde te brengen eindelijk beter beloond.

UPDATE 22 juli 2021
‘Beleidsregel Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures’ gepubliceerd

2021