30sep

Hogere vergoeding met terugwerkende kracht voor sociaal advocaten in Wvggz-zaken

De vergoeding voor sociaal advocaten die rechtsbijstand verlenen op het gebied van het psychiatrisch patiëntenrecht gaat per 6 oktober op onderdelen omhoog. Onderzoek, gestart naar aanleiding van een signaal van de NOvA hierover, heeft uitgewezen dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) zorgt voor een toename van tijdsbesteding van advocaten. De hogere vergoeding geldt met terugwerkende kracht vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet, 1 januari 2020.

Euros en weegschaalAl voor de inwerkingtreding van de Wvggz is meermaals door de NOvA en de Vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (vPAN) aangegeven dat de oude vergoedingen voor advocaten bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand niet toereikend zijn voor de nieuwe situatie. Uiteindelijk heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeksbureau Significant de impact van deze nieuwe wetgeving laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat de tijdsbesteding van advocaten binnen de Wvggz is toegenomen in procedures waarbij sprake is van een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel en in procedures waarbij er sprake is van een verlenging van de zorgmachtiging. De tijdsbesteding in die zaken is met respectievelijk gemiddeld 2 en 1 uur toegenomen en niet meer in lijn met de huidige vergoeding van 4 punten.

Verhoging per 6 oktober, vergoeding met terugwerkende kracht
De vergoeding bij zorgmachtigingen zonder voorafgaande crisismaatregel wordt daarom per 6 oktober verhoogd van 4 naar 6 punten. De vergoeding bij verlenging van een zorgmachtiging gaat van 4 naar 5 punten. Voor alle overige procedures binnen de Wvggz en de procedures binnen de Wet zorg en dwang blijft de vergoeding 4 punten. Omdat de wet op 1 januari 2020 in werking is getreden zal voor alle toevoegingen, die vanaf die dag zijn afgegeven en vastgesteld, een eenmalig totaalbedrag worden uitgekeerd van één punt (€121,50 excl. btw) per toevoeging.

Zie ook:
-
Vergoeding rechtsbijstand in het kader van Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang op onderdelen verhoogd (Raad voor Rechtsbijstand)

- Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur (NOvA, 23-09-19)

 

2020