19okt

Invoering kwaliteitstoetsen niet op 1 januari 2019

De beoogde invoering van de kwaliteitstoetsen op 1 januari 2019 gaat niet door. Dit komt doordat het ministerie van JenV de hiervoor benodigde wijziging van de Advocatenwet niet op tijd haalt.

Vorig jaar is de inrichting van de kwaliteitstoetsen vastgesteld. Dit betekent dat alle advocaten straks gehouden zijn deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen is een formele wetswijziging nodig van artikel 26 Advocatenwet. De NOvA heeft hierover al geruime tijd overleg met het ministerie. Naast de inhoudelijke wetswijziging heeft de NOvA zich sterk gemaakt voor inwerkintreding van de wet met ingang van 1 januari 2019. Dit was tot voor kort ook altijd het uitgangspunt.

Onlangs werd duidelijk dat het ministerie de geplande wetswijziging per 1 januari 2019 helaas niet gaat halen, waardoor de kwaliteitstoetsen ook niet op die datum worden ingevoerd. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging wel doorgang kan vinden.

2018