9nov

Kwaliteitstoetsen: ‘spiegel en ideeëndoos’

Steeds meer advocaten grijpen de mogelijkheid van online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) aan om invulling te geven aan de kwaliteitstoetsen. Volgens advocaten en intervisiegespreksleiders Annelies Sennef en Peter Fresacher voorziet online deelname in een enorme behoefte. Namelijk om vanuit elke plek in Nederland en het buitenland eigen dilemma’s en vraagstukken met andere advocaten te delen om tot oplossingsrichtingen te komen.

Kwaliteitstoetsen - Annelies Sennef“Van intervisie en GIO zie je vaak de meerwaarde pas in als je er positieve ervaringen mee opdoet”, zegt Annelies Sennef (Sennef in Strafzaken / Loods Academy). “Dit geldt voor zowel online als offline sessies. Veel dilemma’s en vraagstukken zitten impliciet verscholen in de casus die je als deelnemer inbrengt. Door de coronapandemie komen ook veel nieuwe vragen over de nieuwe werkwijze: hoe werk ik online samen? Waar vind ik de motivatie? Hoe kan ik begeleiding van stagiairs het beste faciliteren? Ik zie dat advocaten soms vanuit eigen ervaring of loyaliteit naar hun cliënt langs hetzelfde denkpaadje lopen. Advocaten vanuit een andere omgeving hebben deze loyaliteit niet. Ze kennen je cliënt niet en hebben een andere achtergrond met een andere dynamiek. En juist die advocaten komen vaak met andere perspectieven en ideeën. En dat is vaak een spiegel en een ideeëndoos.”

Het simpele principe
Het simpele principe van intervisie en GIO is juist niet vertellen wat iemand moet doen. “Het is de kunst om je vraagstelling zo te formuleren dat de ander met het antwoord op die vraag zelf al bezig is om de oplossing van zijn eigen kwestie te formuleren. Zo laat je iemand zelf tot inzicht komen. Als je dat goed doet dan ben je als gespreksleider weinig aan het woord’, zegt Peter Fresacher (DFLS Legal & Tax). ‘Door open vragen te stellen prikkel je iemand om verder te denken over datgene wat hij of zij zelf heeft voorgelegd. Het zit er vaak wel in maar het moet eruit komen. En daar draagt intervisie en GIO wat mij betreft zeker aan bij.”

‘Eenvoudig inloggen via Teams of Zoom is voor velen wel zo makkelijk’

Flexibiliteit
Advocaten zijn druk, efficiënt omgaan met hun tijd vinden ze belangrijk. Soms wordt daardoor een online sessie tussendoor gepland. Het nadeel daarvan is dat advocaten snel worden afgeleid. Annelies Sennef wijst erop dat het belangrijk is voldoende tijd in te plannen en er echt even voor te zitten. “Toch is online ook praktisch. Vooral als een groep advocaten uit verschillende vestigingen met elkaar intervisie wil plegen. Eenvoudig inloggen via Teams of Zoom zonder daar apart voor te reizen is voor velen wel zo makkelijk. Ook voor advocaten in het buitenland die aan de kwaliteitstoetsen moeten voldoen, is het heel fijn om online bij een groep aan te haken. Het maakt je toch flexibeler.”

Kwaliteitstoetsen - Peter FresacherOpstapje naar fysiek contact
Peter Fresacher vindt online deelname het beste uitgangspunt voor intervisie en GIO. “Hierdoor is er een grotere regionale spreiding waardoor diverse advocaten met elkaar in gesprek gaan. Het aperte nadeel is het gemis aan lichaamstaal. Je ziet geen oogopslag van degene die naast je zit. Kortom: het is en blijft een surrogaat.”

‘Online sessies kunnen een opstapje zijn om elkaar fysiek op te zoeken’

Fresacher komt regelmatig online bij elkaar met een divers samengestelde GIO-groep bestaande uit advocaten (waaronder in dienstbetrekking) uit diverse industrie- en dienstverleningsbranches. “In deze groep heeft iedereen zijn specifieke aandachtsgebieden en dat maakt het zo vruchtbaar. Uiteindelijk vond een van de advocaten het zo gezellig en waardevol dat hij voorstelde om de volgende GIO-sessie bij hem op kantoor te doen en na afloop daar met elkaar te lunchen. Er is dus wel degelijk ook behoefte aan intermenselijk contact. Online sessies kunnen daarom ook een opstapje zijn om elkaar fysiek op te zoeken.”

Online kwaliteitstoetsen permanent mogelijk
Vanwege de coronamaatregelen heeft de algemene raad in april 2020 besloten om online deelname aan de kwaliteitstoetsen, voor de vormen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg, tijdelijk toe te staan. Vanwege de goede ervaringen heeft de algemene raad nu besloten deze verruiming vanaf 1 januari 2022 permanent te maken.

Vanaf maart 2020 zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. De verschillende vormen kunnen onderling niet gecombineerd worden (zie ook FAQ's kwaliteitstoetsen).

Lees ook: Het moetje loont de moeite.

2021