20dec

Start pilot 'Samenwerken in de eerstelijn'

De pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' start op 1 maart 2020 in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg. Op deze locaties gaan sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket nauwer samenwerken met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden te vinden.

De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Voor deelname aan de pilot ontvangen deelnemende sociaal advocaten een redelijke vergoeding voor hun beschikbaarheid en advies.

3 experimenten
De pilot Samenwerken in de eerstelijn gaat onderzoeken hoe eerstelijnsrechtsbijstandsverleners en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken en gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller de juiste oplossing voor hun probleem krijgen. Dat gebeurt via drie experimenten:

  • Een piketdienst waardoor deelnemende sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden elkaar makkelijk kunnen bereiken en kunnen overleggen bij complexe juridische vragen, of zaken waarbij onduidelijk is of inzet van een advocaat nodig is.
  • Een signaleringsoverleg waarin sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden maandelijks bespreken hoe de onderlinge samenwerking verloopt en welke zaken hierin aandacht behoeven.
  • Bundelen en (digitaal) toegankelijk maken van best practices in de samenwerking tussen eerste- en tweedelijn.

Inventariserend onderzoek
Voorafgaand aan de pilot heeft een inventariserend onderzoek plaats gevonden bij de achterbannen van het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en De NOvA en de VSAN. Onderzocht is, of door het uitvoeren van experimenten de projectdoelen kunnen worden behaald. Het inventariserende onderzoek is uitgevoerd en heeft een hoge respons gehad. Uit het inventariserend onderzoek komt dat bij partijen er interesse bestaat deze drie experimenten uit te voeren.

Deelnemers pilot
Samenwerken in de eerstelijnDe pilot Samenwerken in de eerstelijn is een initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). 

UPDATE: selectie deelnemers
Sociaal advocaten (dat wil zeggen met minimaal 50 aangevraagde toevoegingen in 2019) die zijn gevestigd in de gemeenten waar de pilot wordt gehouden, zijn in januari 2020 uitgenodigd zich aan te melden voor deelname. In de kleinere pilotgemeenten zijn ook advocaten benaderd die in de buurt zijn gevestigd. Op basis van vooraf gestelde criteria vindt een selectie plaats uit de aanmeldingen. Geselecteerde advocaten krijgen hier binnenkort bericht over.

2019