3nov

NOvA: betere onderbouwing nodig voor coronaregelingen

De conceptregelingen op basis van de tijdelijke coronawet kunnen ernstige en ingrijpende inbreuken maken op de leef- en werkomstandigheden van Nederlandse burgers. Juist daarom moeten de toelichting op de rechtvaardiging en de juridische basis ervan naar behoren zijn. Dat is op dit moment niet voor alle elementen het geval.

Coronavirus vrouwe justitiaDe legitimatie van de beperking van grondrechten, bijvoorbeeld op het eigendomsrecht (horeca), het recht op vereniging en het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft daardoor onvoldoende. Dat schrijft de NOvA in een wetgevingsadvies aan de regering met betrekking tot de voorgestelde Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 en de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen Covid-19. Het kabinet wil deze regelingen op 1 december (of eerder als dat kan) laten ingaan. De regelingen zijn gebaseerd op de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Routekaart verwerken in regelingen
De NOvA beveelt ook aan om de eerder door de regering gepresenteerde Routekaart in deze regelingen te verwerken. In deze Routekaart staan de maatregelen per dreigingsniveau. Dit geeft duidelijkheid aan de samenleving, onderbouwt de ingrepen, geeft perspectief aan de afschaling van de maatregelen en zorgt voor draagvlak.

Maximale boete mondkapjesplicht omlaag
De maximale boete voor overtreding van de mondkapjesplicht staat nu op € 435. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Boetes hoger dan € 100 zorgen namelijk voor een aantekening in het documentatieregister (ook wel strafblad) en leiden tot problemen bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag. De NOvA doet daarom een dringend beroep op de regering om de maximale boete voor overtreding van de mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten te stellen op € 95. Dit sluit aan bij de overtreding van het houden van een veilige afstand, waarvoor de maximale boete door de minister en wetgever eerder al is teruggebracht tot € 95, zoals ook geadviseerd door de NOvA.

Meer informatie
- Wetgevingsadvies NOvA tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 (3 november 2020)

Lees ook de eerdere adviezen van de NOvA:
- Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle (19 augustus 2020)
- Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen (4 juni 2020)

2020