24sep

NOvA gaat verder met stimuleren van samenwerking binnen de balie

De NOvA blijft inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen de sociale advocatuur en kantoren zonder toevoegingspraktijk. Deze samenwerking vindt in toenemende mate plaats. Een verplichte bijdrage vanuit ‘commerciële’ kantoren aan de sociale advocatuur wijst de NOvA af.

Samenwerken binnen de balieDe financiering van een adequaat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is een overheidstaak. Dat is grondwettelijk geregeld. Voorts is er de laatste jaren een toenemende betrokkenheid van kantoren zonder toevoegingspraktijk bij de sociale advocatuur. De NOvA stimuleert deze betrokkenheid, omdat dit onder meer leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur, meer onderlinge solidariteit en wederkerigheid tussen de sociale advocatuur en commerciële kantoren.

Mogelijkheden voor samenwerking
Sinds 2021 brengt de NOvA op regionaal en nationaal niveau kantoren met elkaar in contact en ondersteunt hen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden. De NOvA blijft de mogelijkheden voor samenwerking verder onderzoeken. Ook gaat de NOvA verder met het organiseren van bijeenkomsten om verdere samenwerking te stimuleren en andere initiatieven te inventariseren. Voormalig algemeen deken Walter Hendriksen blijft daar als kwartiermaker nauw bij betrokken.

Geen verplichtingen
De NOvA wijs het idee af om kantoren zonder toevoegingspraktijk verplicht te laten meebetalen aan de financiering van het stelsel van rechtsbijstand. Het waarborgen en financieren van een goede toegang tot het recht voor minvermogenden is een grondwettelijke overheidstaak. Deze kosten kan de overheid niet afwentelen op een beroepsgroep. Net zoals minister Dekker vindt de NOvA het onwenselijk om kantoren zonder toevoegingspraktijk te verplichten om zaken op toevoegingsbasis te doen. Het verlenen van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden is een specialisme van sociaal advocaten.

2021