23jan

NOvA: noodzaak verhoging strafmaximum bij deelname aan terroristische organisatie ontbreekt

Het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie wordt verhoogd van 15 naar 20 jaar, is niet goed onderbouwd. In de toelichting wordt niet aangegeven waarom het huidige strafmaximum niet toereikend zou zijn. Dit heeft de NOvA het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten in een wetgevingsadvies.

Strafeis iStock-1346156698Dat feiten met een terroristisch oogmerk en motief zeer ernstige en laakbare feiten zijn en dat het belangrijk is dit ook in het strafmaximum tot uiting te laten komen, wordt door de NOvA onderschreven. De verhoging van het strafmaximum voor deelname aan een terroristische organisatie komt overeen met de afspraken in het coalitieakkoord.

Aanzuigende werking
Uit de toelichting op het voorstel blijkt dat de reden voor de verhoging is gelegen in het steviger tot uitdrukking brengen van de strafwaardigheid en verwijtbaarheid van dit delict. In de toelichting wordt verder uitgebreid aandacht besteed aan de aanzuigende werking die terroristische organisaties op jongeren hebben, mede door het gebruik van social media. De koppeling met de verhoging van het strafmaximum ontbreekt echter. Niet blijkt dat die verhoging bijdraagt aan generale preventie. Ook blijkt niet dat het huidige maximum de strafdoelen tekortdoet of dat het huidige strafmaximum in de maatschappij als te laag wordt gezien. De NOvA adviseert het voorstel achterwege te laten of in ieder geval van een betere motivering te voorzien.

Meer informatie
Wetgevingsadvies verhoging strafmaximum deelneming terroristische organisatie

2023