14apr

NOvA: reguliere zittingsruimte zoveel mogelijk benutten voor fysieke strafzaken

Om meer achterstanden in strafzaken bij de rechtbanken te voorkomen, ziet de Nederlandse orde van advocaten bij voorkeur – met inachtneming van de geldende coronamaatregelen – dat zoveel mogelijk zaken fysiek doorgang vinden. Ook het OM vraagt aandacht voor de continuïteit van strafzaken.

In het tv-programma Op1 meldde OM-topman Van der Burg dat allerlei scenario’s worden doorgenomen om de duizenden extra zaken aan te kunnen. Hieronder valt ook de inrichting en indelen van de gerechtsgebouwen, rekening houdend met de 1,5 meterregel. Ook kunnen zittingen in strafzaken wat het OM betreft in de avond en het weekend worden gepland.

Rechtbank LelystadIn lijn met haar eerdere oproep constateert de NOvA met tevredenheid dat rechtsbedeling hoog op agenda van OM staat. Wat de NOvA betreft zou daarbij de prioriteit moeten liggen bij de optimale fysieke benutting van de zittingsruimten gedurende reguliere werkdagen en werktijden, uiteraard met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. In dat geval kunnen naast de officier van justitie ook de advocaat en waar mogelijk diens cliënt aanwezig zijn. Dat voorkomt dat grote(re) achterstanden ontstaan.

Als blijkt dat dit onvoldoende resultaat oplevert, is de NOvA altijd bereid met het OM en de Rechtspraak verder te overleggen over alternatieve vormen van inroostering van strafzaken.

2020