3dec

Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

Begin 2021 start de NOvA met het aanbieden van veiligheidsscans. Advocaten kunnen hiermee hun kantoor of woonhuis en digitale voetafdruk vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Deze service past binnen het beleid van de NOvA om de veiligheid en weerbaarheid binnen de advocatuur te vergroten.

Veiligheid objectscan 2Voor advocaten die een veiligheidsscan willen laten uitvoeren onderzoekt een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het kantoor of het woonhuis uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden. Denk hierbij aan sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s, etc. Zo nodig wordt de advocaat geadviseerd over te nemen beveiligingsmaatregelen.

Een ander onderdeel van de scan is de online vindbaarheid van de NAW-gegevens van de advocaat in openbare registers en op sociale media. Dit met het oog op bedreigingen die ook online plaatsvinden.

Binnen de aan de NOvA toegekende subsidie (ruim € 4 ton) door het ministerie van Justitie en Veiligheid is ruimte voor het uitvoeren van 850 objectscans. Zodra de aanmelding hiervoor start, wordt u nader geïnformeerd over hoe u zich kunt aanmelden en de eventuele voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Aanpak veiligheid en weerbaarheid
Sinds de moord op Derk Wiersum is er meer aandacht gekomen voor het vergroten van de weerbaarheid van togadragers zoals advocaten. De NOvA kondigde medio dit jaar een aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten aan.

In de afgelopen periode is aan de hand van gesprekken met specialisatieverenigingen verkend welke specifieke behoeften advocaten hebben om hun weerbaarheid te vergroten. Daarnaast is het onderwerp weerbaarheid opgenomen in het curriculum van de vernieuwde beroepsopleiding en is het team Vertrouwenspersonen getraind om te gaan met gevoelens van onveiligheid bij advocaten.

Voor advocaten die een dreiging ondervinden blijft het ingestelde noodnummer via Mijn Orde beschikbaar.

2020