28sep

Officier van justitie in opleiding zoekt advocatenkantoor

Als onderdeel van hun opleiding kunnen officieren van justitie een externe stage lopen bij bijvoorbeeld de politie of in de advocatuur. Het Openbaar Ministerie en de NOvA roepen advocatenkantoren op om een stageplaats aan te bieden, zodat de staande magistratuur en de advocatuur van elkaar kunnen leren.

De officier van justitie in opleiding (OIO) kan tijdens de stageperiode zes maanden ervaring opdoen bij een advocatenkantoor en levert een actieve bijdrage aan de werkzaamheden op kantoor. Tegelijk neemt de OIO kennis en ervaring vanuit het Openbaar Ministerie mee, zodat er over en weer van elkaar geleerd kan worden.

Samenwerking OM en NOvA
Om de samenwerking goed te laten verlopen, hebben het Openbaar Ministerie en de NOvA afspraken gemaakt. Zo betaalt het OM het salaris van de officier in opleiding, terwijl het advocatenkantoor de kosten draagt voor verplicht gestelde opleidingsactiviteiten vanuit het kantoor of de NOvA. Om de OIO goed te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk dat bij het kantoor minimaal drie advocaten met stagebevoegdheid werkzaam zijn, van wie één met zeven jaar of meer ervaring in de rechtspraktijk.

Meer informatie
De officier in opleiding start de externe oriëntatie in maart of september. Meer weten over de opleiding of geïnteresseerd in deelname? Bekijk meer informatie over de opleiding en de afspraken tussen de NOvA en het OM. Ook kunt u contact opnemen met Karin van Uem (beleidsadviseur HRM Openbaar Ministerie) via k.van.uem@om.nl of 088-699 1120.

 

2017