30nov

Ook in 2022 weerbaarheidstrainingen voor advocaten

De weerbaarheidstrainingen die de NOvA voor advocaten organiseert blijken in een grote behoefte te voorzien. In de afgelopen maanden waren de trainingen snel volgeboekt en inmiddels hebben 250 advocaten hieraan deelgenomen. In 2022 kan de NOvA een nieuwe serie van 500 trainingen aanbieden. Advocaten kunnen per direct kosteloos voor deze trainingen inschrijven.

Weerbaarheidstraining iStock-465625440Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling veilig en zonder onwenselijke druk kunnen uitvoeren. Om advocaten hierbij te ondersteunen biedt de NOvA de volgende voorzieningen aan:

Weerbaarheidstrainingen: praktische trainingen die advocaten concrete handvatten bieden om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Risicovolle situaties worden geoefend met een acteur, zodat deelnemers hun eigen gedrag en handelen in praktijk kunnen toetsen.
Veiligheidsscans: advocaten kunnen hiermee kosteloos hun kantoor of woonhuis vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf onderzoekt het pand uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden zoals sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s. Zo nodig krijgt u advies over te nemen beveiligingsmaatregelen.
Noodnummer: advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen bellen met het Contactpunt Beroepsgroepen via een speciaal noodnummer van de NOvA, dat te vinden is op Mijn Orde. Elke melding van een dreiging wordt vervolgens doorgezet naar de NCTV. De betreffende advocaat wordt vervolgens zo spoedig mogelijk teruggebeld door een NCTV-functionaris, of een lokale vertegenwoordiger vanuit het OM of de politie over de vervolgstappen. Let op: bij acute dreiging belt u met 112!
Team LawCare: als advocaten vertrouwelijk willen sparren met een ervaren vakgenoot, kunnen zij bellen met de telefonische hulplijn LawCare. De leden van het team LawCare zijn getraind om te gaan met gevoelens van onveiligheid bij advocaten.

Voor deze activiteiten ontvangt de NOvA een subsidie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Aanmelden
Aanmelden voor de weerbaarheidstraining
Aanmelden voor een veiligheidsscan

 

2021