7mei

‘Overheid moet burgers behoorlijk informeren over strafbeschikking of sepotbeslissing’

Vandaag is het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de informatievoorziening rond de OM- strafbeschikking gepubliceerd. In het kader van dit onderzoek is ook met de advocatuur gesproken. De NOvA herkent de conclusies van het onderzoek, dat burgers vaak niet goed op de hoogte zijn van de juridische (on)mogelijkheden rond en de gevolgen van een strafbeschikking.

Strafbeschikking sepotbeslissing iStock-1170089354De overheid heeft de verplichting mensen hierover behoorlijk te informeren, zo concludeert de Ombudsman. De door de Ombudsman ontwikkelde flyer kan daarbij behulpzaam zijn. Mensen die geconfronteerd worden met een strafbeschikking of sepotbeslissing hebben ook recht op (onder omstandigheden kosteloze) bijstand door een advocaat. Hier pleitte de NOvA recent ook voor.

Snelle opvolging
Recent was in het nieuws dat het Openbaar Ministerie onder de huidige maatregelen meer (coronagerelateerde) zaken door middel van een strafbeschikking afdoet. De aanbevelingen van de Ombudsman zijn dan ook actueler dan ooit en verdienen snelle opvolging. Eerder verschenen over de OM-strafbeschikking al kritische rapporten van de PG bij de Hoge Raad. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Meer informatie
- Lees het rapport van de Nationale Ombudsman
- Bekijk de publieksflyer van de Nationale Ombudsman

2020