24apr

Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

Minister Grapperhaus en minister Dekker hebben de Tweede Kamer gisteravond geïnformeerd over de verlenging van de coronamaatregelen in de justitie- en veiligheidsketen. Minister Dekker geeft in deze brief tevens aan dat hij indien nodig bereid is gericht nadere maatregelen te treffen voor de sociale advocatuur.

Zorgen over rechtsbescherming
De NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en dat cliënten in sommige PI’s en AZC’s niet veilig kunnen worden bezocht. Zorg is er ook over het feit dat het telehoren (in strafzaken) vanwege capaciteitsgebrek is beperkt tot maximaal 45 minuten, dat advocaten hun cliënten tijdens zittingen niet kunnen zien (en omgekeerd) en dat mensen in Wvggz-zaken direct voor een periode van vijf jaar gedwongen worden opgenomen, zonder ooit gezien te zijn.

Voor alle signalen vraagt de NOvA in haar overleg met de Rechtspraak, het OM, politie en DJI aandacht, opdat een collectieve inspanning tot verbetering leidt. Ook blijft de NOvA erop aandringen dat bij inroostering van zaken (ook buiten kantoortijd) altijd overlegd wordt met de betrokken advocaat. Zittingen met minderjarigen zouden, met het oog op de belangen van het kind, niet ’s avonds moeten worden ingepland.

Ministerie VenJ Den Haag iStock-473542694In de brief van de ministers wordt enkele malen gesproken over ‘afstemming’ en ‘samenspraak’ met de advocatuur. De NOvA spreekt graag en vaak met de Rechtspraak, het OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om oplossingen te vinden. Dit wil overigens niet zeggen dat alles met de NOvA is afgestemd en conform de suggesties van de NOvA gebeurt. Wat de NOvA betreft geldt ook bij het inlopen van achterstanden dat adequate rechtsbijstand voor de rechtzoekende essentieel is, zeker waar het de OM-strafbeschikking betreft.

Waardering voor ruimte voor nadere maatregelen sociaal advocaten
Het is van groot belang dat de minister voldoende oog heeft voor de extra kwetsbare positie van de sociale advocatuur en haar cliënten tijdens de coronacrisis. De NOvA waardeert het dat de minister ruimte laat voor nadere compensatiemaatregelen indien de verwachtingen uitkomen dat deze groep advocaten de komende weken in extra financiële problemen komt. Dat laatste moet de komende dagen en weken blijken uit cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. De negatieve financiële effecten van de sluiting van rechtbanken en uitvoeringsinstanties voor de sociale advocatuur worden dan pas goed zichtbaar.

 

2020