8okt

Rapport Rechtspraak: “Ontbreken gefinancierde rechtsbijstand bij toeslagenzaken leidde tot gebrekkige procesvoering”

Veel gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire konden voor hun problemen geen toegevoegde advocaat krijgen omdat hun zaken niet onder de gefinancierde rechtsbijstand vielen. Het ontbreken van rechtsbijstand heeft geleid tot een tekort in de procesvoering. Met meer rechtsbijstand zouden de grote uitvoeringsproblemen bij de kinderopvangtoeslag mogelijk eerder zichtbaar zijn geworden dan nu is gebeurd.

Dat zijn volgens de NOvA ernstige, maar herkenbare conclusies uit het rapport Recht vinden bij de rechtbank waarin rechtbanken lessen trekken uit de toeslagenaffaire.

Toeslagenaffaire kinderopvang iStock-612854998NOvA roept nieuw kabinet op tot herstel toegang tot het recht
Het rapport van de Rechtspraak maakt duidelijk dat de problemen met toegang tot het recht niet beperkt blijven tot toeslagenzaken. Eén van de aanbevelingen van de Rechtspraak is om het recht op gefinancierde rechtsbijstand (in bezwaar- en beroepszaken) uit te breiden naar andere kwesties die bestaanszekerheid treffen. Toegankelijke rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen bij essentiële kwesties, bijvoorbeeld huur, verblijf, werk en inkomen, moet grote prioriteit hebben voor een nieuw kabinet, aldus de NOvA. Een andere aanbeveling uit het rapport is om meer aandacht te hebben voor de organisatie van tegenmacht.

Kabinet trekt na 2022 minder geld uit voor rechtsbijstand
Gegeven deze grote opgave voor een nieuw kabinet, vindt de NOvA het zorgelijk dat er in de Rijksbegroting voor de jaren na 2022 vooralsnog minder extra geld wordt uitgetrokken voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Ook voor eerstelijnsrechtsbijstand, voordat een zaak bij een advocaat terechtkomt, wordt te weinig geld gereserveerd. Die fase overlapt vaak met de bezwaarfase, waar het rapport een tekort aan rechtsbijstand constateert. De NOvA heeft hier eerder op gewezen, onder meer in een brief aan de informateur(s).

Zie ook:
- NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand
- Tijdelijke oplossing voor rechtzoekenden die tussen wal en schip vallen

 

2021