7mei

Reactie NOvA op nadere uitsplitsing wrakingscijfers

De NOvA heeft op eigen verzoek de uitgesplitste wrakingscijfers over 2019 ontvangen van de Raad voor de rechtspraak.

Rechtershamer iStock-471101695De cijfers over 2019 laten zien dat wrakingen in alle rechtsgebieden voorkomen. De stelling dat wrakingsverzoeken met name in het strafrecht voor veel problemen zorgen, kan met deze cijfers niet worden onderbouwd.

Geen verzoeken kennelijk ongegrond verklaard
Ook opvallend is dat in 2019 in strafzaken 0 wrakingsverzoeken kennelijk ongegrond zijn verklaard. Voor het bij wet mogelijk maken van het versneld afdoen van kennelijk ongegronde verzoeken lijkt op grond van deze cijfers dus geen noodzaak te bestaan.

Geslaagde wrakingsverzoeken verdubbeld
Tot slot valt op dat, het aantal verzoeken waarin is berust meegerekend, het aantal ‘geslaagde’ verzoeken is verdubbeld (van 17 gehonoreerde verzoeken vermeld in het jaarverslag naar 34 gehonoreerde en beruste verzoeken in de aangevulde cijfers).

De NOvA roept de wetgever dringend op deze nadere cijfers te betrekken bij de voorgenomen plannen rondom aanpassing van de wrakingsregeling.

Wrakingscijfers
Lees ook:
- NOvA wil opheldering wrakingscijfers

- NOvA weerspreekt standpunt Rechtspraak en OM over ‘misbruik van procesrecht'

2020