4mrt

Rechtszekerheid in het gedrang bij experiment nabijheidsrechter

Het Tijdelijk besluit experiment nabijheidsrechter wijkt op onderdelen te veel af van de reguliere procedure waardoor de rechtszekerheid in het gedrang kan komen. Dit heeft de NOvA minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten.

NOvA_Nabijheidsrechter WGA_260x173

Met het experiment wil de minister de toegang tot de rechter vereenvoudigen en geschillen eenvoudiger, sneller en effectiever oplossen. De NOvA schrijft in een wetgevingsadvies dat de rechten van betrokkenen in het voorstel niet steeds voldoende zijn gewaarborgd of te veel worden beperkt. Bijvoorbeeld doordat niet op voorhand duidelijkheid bestaat over het moment van aanhangigheid van de zaak en de gedaagde daarvan pas later op de hoogte wordt gesteld. Het experiment lijkt nog niet in voldoende mate doordacht en aan de praktijk getoetst. Mogelijk kan met enkele relatief eenvoudige aanpassingen wel een aantal bezwaren worden weggenomen.

Experimentele procedure
Het experiment nabijheidsrechter is het eerste experiment dat wordt gestart onder de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging. Het experiment houdt in dat partijen zaken via een experimentele procedure aanhangig kunnen maken bij de kantonrechter van een viertal rechtbanken. De experimentele procedure wijkt op een aantal punten af van de reguliere dagvaardingsprocedure. Zo verlopen het aanhangig maken van de zaak en het voeren van verweer via een eenvoudig formulier, wordt in alle zaken een mondelinge behandeling gepland en worden partijen actief door de rechtbank benaderd om hen te informeren over de procedure en het belang van de mondelinge behandeling.

Meer informatie:
Wetgevingsadvies Tijdelijk besluit experiment nabijheidsrechter

2024