• 25mei

   Administratieve aanpassing in bestelling advocatenpas(-app)

   Vanaf 1 juni 2023 verstuurt de leverancier van de advocatenpassen (DigiCert+QuoVadis) alle facturen vanuit hun Ierse entiteit (DigiCert Ireland Limited). Dat geldt ook voor de facturen die gemaakt worden vanuit het advocatenpasportaal, naar aanleiding van een bestelling van een advocatenpas(-app) voor een advocaat of een gemachtigde.

   2023 lees meer
  • 16mei

   Ruimere regeling strafonderbreking heeft toegevoegde waarde

   De NOvA ziet toegevoegde waarde in de voorgestelde ruimere regeling voor strafonderbreking. Hierdoor komen ook jeugdige vreemdelingen in aanmerking bij vertrek uit Nederland naar hun moederland. Wel vraagt de NOvA nadere toelichting over verlening van strafonderbreking en het vaststellen van de duur daarvan. Dit laat de NOvA de minister van Justitie en Veiligheid weten in een wetgevingsadvies.

   2023 lees meer
  • 11mei

   Dilemma: Loopt het wel los?

   De begeleiding door uw patroon verloopt minder goed dan u zou willen. Zijn specialisme ligt bij andere rechtsgebieden waardoor zijn aandacht bij de zaken waar u mee bezig bent minimaal is. U wilt uw eigen zaak wel goed afhandelen. Wat zou u doen?

   2023 lees meer
  • 3mei

   Prejudiciële vragen verschoningsrecht

   In een tussenarrest d.d. 2 mei 2023 heeft het Gerechtshof bepaald dat prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zullen worden gesteld met betrekking tot de omgang met verschoningsgerechtigde informatie door het Openbaar Ministerie. In de tussentijd moet bij vorderingen door het OM een rechter-commissaris worden ingeschakeld om het verschoningsrecht te waarborgen.

   2023 lees meer
  • 20apr

   Aandacht van minister voor sociale advocatuur mooi, maar aanpak onvoldoende

   Het is goed dat de minister voor Rechtsbescherming erkent dat het belang van de sociale advocatuur groter is dan ooit. Voor het waarborgen van voldoende aanbod is echter meer nodig dan hij in zijn Kamerbrief van 20 april jl. aankondigt. Dit is de reactie van de NOvA op het plan van aanpak voor de sociale advocatuur van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. De NOvA pleit voor een noodinvestering en een toekomstbestendige indexeringsformule.

   2023 lees meer