• 23apr
  • 29okt

   Nummerherkenningsysteem DJI aangepast

   Medio september heeft DJI, conform afspraak, bij de NOvA gemeld dat een gesprek met een advocaat was uitgeluisterd. Uit onderzoek bleek dat de advocaat zijn geheimhoudernummer wel had aangemeld. Verder bleek dat de justitiabele het nummer van de advocaat had aangevuld met drie extra cijfers. Het nummerherkenningsysteem bij DJI werkte alleen indien er 10 cijfers werden ingevoerd. DJI en NOvA hebben daarop direct besloten een nader onderzoek in te stellen.

   2020 lees meer
  • 21sep

   Vertrouwelijk telefoneren met uw cliënt? Check uw geheimhoudernummers!

   Cliënten moeten altijd vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat, ook via de telefoon. Vanaf vandaag kunt u als advocaat zelf controleren of uw geheimhoudernummers goed geregistreerd zijn in Mijn Orde. Daarmee worden uw telefoonnummers herkend in het nummerherkenningsysteem van de Nationale Politie en niet afgeluisterd. Wilt u uw nummers ook afschermen voor DJI? Vanaf nu kunt u dat ook zelf doorgeven via Mijn Orde.

   2020 lees meer
  • 13dec

   NOvA onderschrijft aanbevelingen Commissie Telefonie voor Justitiabelen

   Vandaag is het rapport van de Commissie Telefonie voor Justitiabelen gepubliceerd. Deze onafhankelijke commissie heeft het systeem van nummerherkenning bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzocht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de commissie ingesteld op aandringen van de NOvA nadat eind 2018 was gebleken dat een telefoongesprek tussen een advocaat en een cliënt in een penitentiaire inrichting was opgenomen. De NOvA kan zich vinden in de aanbevelingen van de commissie.

   2019 lees meer
  • 30aug

   Dekenappel gegrond in zaak misbruik geheimhoudertelefoon

   Het hof van discipline heeft in hoger beroep uitspraak gedaan inzake een advocaat die haar geheimhoudertelefoon aan een derde ter beschikking stelde. In deze zaak oordeelde de raad van discipline dat er in strijd met de Verordening op de nummerherkenning is gehandeld en legde een waarschuwing op.

   2019 lees meer