• 4sep

   De weerbaarheidstips van...

   Bedreiging? Agressie? Intimidatie? Veel advocaten denken dat zoiets hen niet overkomt, dat ze zulke cliënten niet hebben of dat het hoort bij het beroep. Niet dus! De helft van de advocaten maakte het afgelopen jaar agressie en bedreiging mee. De NOvA heeft speciale weerbaarheidstrainingen voor advocaten, advocaat-stagairs en advocaten met cliënten in de EBI. De eerstvolgende is 27 september. Advocaten die al naar zo’n training zijn geweest, geven u vast wat weerbaarheidstips.

   2023 lees meer
  • 6jul

   Vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering

   Advocaten met cliënten die een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten, komen vaak tot dezelfde conclusie: verzekeraars houden verzekerden weg bij advocaten en vermijden hun verzekerden te informeren over de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen. Dat beperkt het recht op vrije advocaatkeuze, betoogt advocaat Maarten Hilberdink, die meermaals met succes rechtszaken hierover tegen rechtsbijstandverzekeraars heeft gevoerd.

   2023 lees meer
  • 16jun

   NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

   “Tot hier en niet verder!” Die boodschap brengen politieke partijen en verschillende beroepsorganisaties in een manifest tegen agressie en geweld. Ook de NOvA heeft dit manifest ondertekend. Hierin wordt de samenleving opgeroepen niet normaal te laten worden wat niet normaal is. Ook is er een verzoek aan de regering: richt een samenwerkingsverband op waar werknemers én werkgevers van beroepen met een publieke taak terechtkunnen voor advies en hulp.

   2023 lees meer
  • 13jun

   NOvA bundelt krachten met Praktizijns-Sociëteit voor meer samenwerking binnen de balie

   De Praktizijns-Sociëteit gaat de ideeën van het NOvA-project ‘Samenwerking binnen de balie’ verder implementeren en de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder uitbouwen. Die samenwerking krijgt vorm via een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur, abonnementen op vakliteratuur met korting en verdiepende cursussen. Door de betrokkenheid van de Praktizijn wordt een belangrijke stap gezet naar nog meer structurele samenwerking binnen de balie.

   2023 lees meer
  • 18apr

   Wetsvoorstel aanscherping straffen bij ronselen van stemmen kan duidelijker

   Voor betrouwbare verkiezingen is het belangrijk dat de kiezer zelf bepaalt – zonder drang of dwang –hoe hij zijn stemrecht gebruikt. Het belang van het wetsvoorstel dat de regels rondom het ronselen van stemmen bij verkiezingen aanscherpt wordt daarom onderschreven, maar op een aantal punten is verduidelijking noodzakelijk. Dit laat de NOvA de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties weten in een wetgevingsadvies.

   2023 lees meer