• 14apr
  • 6mrt

   Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

   Een doodsbedreiging krijgen en niet weten van wie die komt. Of weten dat je op een dodenlijst staat en daardoor 24 uur per dag wordt beveiligd. Bedreigingen hebben een grote impact op het functioneren van advocaten en hun werkplezier. Het leidt in sommige gevallen zelfs tot het stoppen met de uitoefening van het vak. Advocaten Onno de Jong en Monique Koelewijn delen hun ervaringen. “Ik ben wat bedachtzamer geworden.”

   2023 lees meer
  • 14feb

   NOvA zoekt Vertrouwensadvocaten

   De NOvA start dit jaar met een pilot Vertrouwensadvocaat. Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Met deze vermenging ontstaat het risico op ondermijning. De onafhankelijkheid van advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, staat onder druk. De NOvA wil deze advocaten een aanspreekpunt bieden en is daarom op zoek naar advocaten die de rol van Vertrouwensadvocaat op zich kunnen nemen.

   2023 lees meer
  • 20jan
  • 5jan

   Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

   Op 15 december 2022 is het aangepaste artikel 51 Handelsregisterbesluit in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om een bezoekadres in het Handelsregister af te schermen bij een concrete bedreiging, of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Het ‘zijn van advocaat’ is voldoende om voor afscherming in aanmerking te komen. De NOvA heeft hierover op 2 januari een convenant met de Kamer van Koophandel afgesloten.

   2023 lees meer