1dec

Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur geopend

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft vandaag nadere informatie over de in juni aangekondigde ‘Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID19-crisis’ bekend gemaakt. Deze regeling is ingesteld voor sociaal advocaten die kampen met omzetverlies boven de 20% in hun rechtsgebied als gevolg van corona. De RvR constateert echter dat op dit moment in geen enkel rechtsgebied een dergelijk gemiddeld omzetverlies heeft plaatsgevonden

Euros en weegschaalDe RvR verwacht niet dat het aantal toevoegingen per rechtsgebied voor het eind van het jaar ten opzichte van bovenstaande cijfers significant verder zal dalen. Dit betekent dat er in beginsel geen effectief beroep op de regeling gedaan kan worden door sociaal advocaten.

AR-lid Bernard de Leest: “Als er zoals verwacht geld overblijft dat voor deze regeling is vrijgemaakt, dan moet dat ten goede komen van de sociale advocatuur.” De NOvA gaat hierover met de RvR en het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek. Daarbij zal de NOvA ook aandacht vragen voor de voorschotregeling en de terugbetalingstermijn daarvan.

In de onderstaande tabel ziet u de actuele aantallen toevoegingen t/m oktober 2020 zoals de RvR deze heeft geregistreerd:

  t/m oktober  
  2019 2020 daling/stijging
Civiel   136.934 134.803  -2%
Bestuur    54.720 47.849 -13%
Asiel    29.690 24.297 -18%
Straf Regulier    63.793 56.121 -12%
Straf Ambtshalve    32.379 30.070 -7%
Mediation    13.870 12.127 -13%
LAT    6.878 6.685 -3%
Piketmeldingen    74.297 70.251 -5%
Extra uren strafzaken verdachten    196.169 204.400 +4%
Extra uren overige zaken    25.877 28.390 +10%


Zie ook:

2020