Keurmerk specialisatievereniging

Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging.

Keurmerk specialisatievereniging

Aanvraag keurmerk door advocaten
Advocaten kunnen het keurmerk aanvragen bij de specialisatievereniging waar zij lid van zijn. Advocaten moeten dan wel voldoen aan bepaalde vereisten: 

  • De advocaten zijn minstens vijf jaar als advocaat ingeschreven en hebben aantoonbare kennis over het betreffende rechtsgebied;
  • De advocaten besteden minstens 500 uur per jaar aan het rechtsgebied;
  • De advocaten behalen jaarlijks minstens de helft van de opleidingspunten in het betreffende rechtsgebied;

Aanvraag keurmerk door de specialisatievereniging
De specialisatievereniging dient een plan van aanpak in te leveren bij de aanvraag van het keurmerk. Het keurmerk wordt verleend voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De specialisatievereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat zij het keurmerk mag uitreiken:

  • de vereniging verklaart bekend te zijn en in te stemmen met het Reglement keurmerk specialisatieverenigingen;
  • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;
  • de vereniging heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op een onderscheiden rechtsgebied;
  • de vereniging kent opleidingsvereisten om lid te mogen worden en te mogen blijven;
  • het merendeel van de leden van de vereniging heeft de hoedanigheid van advocaat; en
  • de vereniging heeft een website met daarop gepubliceerd haar ledenlijst. 

Keurmerk specialisatieverenigingen

Onderstaande specialisatieverenigingen dragen het keurmerk van de NOvA:

Specialisatievereniging Rechtsgebied Datum toekenning Geldig tot
Vereniging van familierecht advocaten scheidingsmediators (vFAS) Familierecht 27-09-2013 27-09-2024
Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN) Arbeidsrecht 27-09-2013 27-09-2024
Vereniging van letselschade advocaten (LSA) Letselschade 27-09-2013 27-09-2024
Vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) Personenschade 27-09-2013 27-09-2024
Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)  Huurrecht

28-05-2014

27-09-2024
Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) Intellectueel
eigendoms-
procesrecht

06-02-2017

06-02-2025
Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) Belastingrecht

05-02-2018

05-02-2025
Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) Erfrecht

07-05-2018

07-05-2026
Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) Migratierecht

03-09-2018

03-09-2024
Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) Privacyrecht 04-11-2019 04-11-2025
Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Informaticarecht 01-11-2021 01-11-2025