Voorbeeld bewijs van deelname

Voor intervisie geldt dat de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen bevestigt.
De gespreksleider kan hiervoor het voorbeeld bewijs van deelname intervisie gebruiken.

Voor peer review geldt dat de reviewer in een verslag bevestigt dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.
De reviewer kan hiervoor het voorbeeld verslag van peer review gebruiken.

Voor intercollegiaal overleg geldt dat de begeleider ieders deelname bevestigt in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.
De begeleider kan hiervoor het voorbeeld bewijs van deelname intercollegiaal overleg gebruiken.