Kwaliteitstoetsen

Kwaliteitstoetsen

Het college van afgevaardigden heeft op 21 juni 2017 de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen aangenomen. Alle advocaten zijn straks gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Registratie pas na wetswijziging artikel 26 Advocatenwet
Op 4 september 2017 heeft de algemene raad de wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen aangenomen, waarin nadere regels worden gesteld over uitvoeringsvereisten aan de vormen van gestructureerde feedback. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging van artikel 26 Advocatenwet nodig. Zodra het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd per 1 maart 2020, kan registratie van gespreksleiders en reviewers bij de algemene raad plaatsvinden. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt u voor vijf jaar geregistreerd beleidsregel deskundigen. Op de website van de NOvA zullen de gespreksleiders en reviewers worden vermeld

Invoering artikel 26 Advocatenwet
Het wetsvoorstel dat artikel 26 moet wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (verslag) en op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan en onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden met ingang van 1 maart 2020 in werking. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.