Kwaliteitstoetsen

Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Registratie gespreksleiders en reviewers
In de op 4 september 2017 vastgestelde wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen worden nadere regels gesteld over de uitvoeringsvereisten van de verschillende vormen van gestructureerde feedback. In de op 6 april 2020 vastgestelde wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020 worden de vereisten voor gespreksleiders en reviewers vastgesteld. De door de algemene raad geregistreerde gespreksleiders en reviewers worden op de website van de NovA gepubliceerd. 

Achtergrond invoering artikel 26 Advocatenwet
Het wetsvoorstel dat artikel 26 moest wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (verslag) en op 12 december 2019 als hamerstuk afgedaan en door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is per 1 maart 2020 in werking getreden.