10mrt

2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2020 uitgebracht. Hierin kijkt de NOvA terug op een bewogen coronajaar.

NOvA jaarverslag 2020 cover (jpg)Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Uitgelicht
Een aantal dossiers is vanwege de actualiteit extra uitgelicht, met uiteraard op de eerste plaats de impact van corona op de advocatuur en de rechtspleging. Andere belangrijke thema’s waar dieper op wordt ingegaan zijn de niet aflatende inzet voor de gefinancierde rechtsbijstand, de toenemende aandacht voor ethiek/integriteit en het belang van het verhogen van de weerbaarheid van advocaten. In het hoofdstuk over het tableau staan alle cijfermatige ontwikkelingen binnen de balie overzichtelijk in grafieken weergegeven.

Meer informatie
Download het jaarverslag 2020 van de NOvA.

2021