14jul

Ambassadeurs Samenwerking binnen de balie

Op 6 juli jl. kwamen managing partners en vertegenwoordigers van de grotere, niet-toevoegingskantoren met leden van de algemene raad van de NOvA digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Bernard de Leest (lid algemene raad) de ideeën van het project Samenwerking binnen de balie die op het grootste draagvlak kunnen rekenen nader toegelicht.

Samenwerken binnen de balieDeze ideeën volgen uit eerdere bijeenkomsten en gesprekken met diverse betrokkenen. Daarnaast hebben sociaal advocaten ideeën ingestuurd.

Ideeën met meeste draagvlak
Voor de volgende vier ideeën bestaat het meeste draagvlak: 1) het detacheren van advocaat-stagiairs bij sociale kantoren; 2) het ontwikkelen van een online platform waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten (bijvoorbeeld een cursusruimte); 3) het inkopen van (bibliotheek)licenties met korting; en 4) het ontwikkelen van een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur. Ook voor twee andere ideeën wordt een beroep gedaan op de expertise van de grotere kantoren: 5) het opzetten van een cassatieclinic voor belastingzaken; en 6) het inzetten van expertise bij bijvoorbeeld de toeslagenaffaire (over causaliteit en schade) en de aardbevingsschade in Groningen (over onrechtmatige overheidsdaad).

Baliebrede werkgroep
Walter Hendriksen heeft zijn werkzaamheden als kwartiermaker van dit project afgerond. De grotere, niet-toevoegingskantoren is nu gevraagd om mee te denken wat betreft het realiseren van deze ideeën en het opzetten van financiering. Vele kantoren zijn enthousiast over de ideeën en hebben aangegeven dat ze ambassadeur willen zijn van het project. De NOvA waardeert dat. Eind deze zomer zullen de ambassadeurs samenkomen in een werkgroep, de ideeën uitwerken en de financiering opzetten. Tevens zullen ook sociaal advocaten gevraagd worden om ambassadeur te worden en zal de NOvA erop toezien dat de gehele balie vertegenwoordigd is in deze werkgroep. Veel (sociaal) advocaten zijn al betrokken bij het project en de totstandkoming van de ideeën.

MVO-activiteiten in kaart
Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA), één van de opstellers van de motie Mutluer/Ceder over een verplichte bijdrage van de advocatuur, lichtte aan het eind van de bijeenkomst haar motie toe. De deelnemers gingen met haar in gesprek over de motie en stelden kritische vragen. Om de huidige MVO-activiteiten in kaart te brengen en het maatschappelijk paspoort van advocaten(kantoren) inzichtelijk te maken, gaat de NOvA een enquête uitsturen naar de gehele balie. Hierbij kan worden gedacht aan het doen van toevoegingszaken of pro bono-zaken, het zijn van rechter-plaatsvervanger, actief zijn in de tuchtcolleges en/of adviescommissies of andere activiteiten in het kader van samenwerking binnen de balie.

Meer informatie
Samenwerking binnen de balie
NOvA gaat verder met stimuleren van samenwerking binnen de balie (24/9/2021)
Toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij sociale advocatuur (8/2/2021)

 

2022