23apr

Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten

De NOvA staat achter het besluit van de Rechtspraak om de gerechten vanaf 11 mei a.s. weer geleidelijk open te stellen voor de fysieke behandeling van zaken. Tegelijk wijst de NOvA bij de aangekondigde ruimere openingstijden op het belang van nauw overleg met de behandelend advocaat en de rechtzoekende over hun beschikbaarheid.

De Rechtspraak meldt bij de fysieke behandeling van zaken prioriteit te geven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. De NOvA heeft al eerder laten weten zittingsruimten zoveel mogelijk te willen benutten voor fysieke (straf)zaken en schaart zich dan ook achter dit besluit.

Rechtbank DordrechtBeschikbaarheid advocaten en rechtzoekenden
De verruiming van de openingstijden in de vroege ochtend en het begin van de avond betekent dat meer zaken zullen worden behandeld dan nu het geval is. Daarbij plaatst de NOvA nadrukkelijk de kanttekening dat het van groot belang is dat bij het (opnieuw) inroosteren van zaken vooraf overleg wordt gepleegd met de behandelend advocaat, en via de advocaat met de rechtzoekende, over de vraag of zij op de voorgestelde datum en tijdstip beschikbaar zijn. Het is immers niet gezegd dat rechtzoekenden en hun advocaten op ieder gewenst moment in de ochtend of avond beschikbaar kunnen zijn, zeker gelet op hun huidige thuissituatie.

Overleg met de advocatuur
De NOvA is van mening dat een efficiënte benutting van de beschikbare tijd staat of valt met goed overleg met de advocatuur omtrent de inroostering van zaken. In dat kader herhaalt de NOvA haar dringende advies om in elke zaak die wordt ingeroosterd, vooraf met de behandeld advocaat te overleggen over de beschikbaarheid van advocaat en cliënt.

2020