31aug

Kabinet trekt 154 miljoen uit voor gefinancierde rechtsbijstand

Na jarenlange inzet van de NOvA - met steun van onder meer de Tweede Kamer, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand - trekt het kabinet komende Prinsjesdag 154 miljoen euro uit voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Dat blijkt uit meerdere berichten in de media over de begroting 2022.

Euros en weegschaalVolgens Bernard de Leest, sinds 2013 portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand in de algemene raad, is dit vooral een overwinning voor de rechtzoekende: “Door de structureel te lage vergoedingen in de rechtsbijstand, hebben de afgelopen jaren steeds meer sociaal advocaten het stelsel de rug toegekeerd. Hierdoor werd het steeds moeilijker voor rechtzoekenden om een advocaat voor hun zaak te vinden. Met deze investering door het kabinet krijgen sociaal advocaten een redelijke beloning voor hun maatschappelijk belangrijke werk. Daarmee komt er hopelijk een einde aan de leegloop van de sociale advocatuur en kunnen rechtzoekenden straks de bijstand vinden waar ze recht op hebben.”

Commissie Van der Meer
De NOvA heeft zich de afgelopen jaren door middel van diverse acties ingezet voor een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Ook de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben hiervoor gepleit. Onlangs nog leidde dit tot een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer, waarin het kabinet werd opgeroepen uitvoering te geven aan het rapport van de commissie Van der Meer. Al in 2017 constateerde deze onafhankelijke commissie dat de vergoedingen voor sociaal advocaten veel te laag waren in verhouding tot de gewerkte uren. Van der Meer adviseerde het kabinet met klem een investering in het stelsel te doen. Het kabinet wenste echter om het stelsel budgetneutraal te houden en zette een herziening van het stelsel in, die in 2024 afgerond moet zijn. Wat de gevolgen van de nu bekendgemaakte extra investering zijn voor de stelselherziening is nog niet bekend.

Zie ook:
- Brief NOvA aan Tweede Kamerleden inzake gefinancierde rechtsbijstand (01-09-2021)
NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand (08-04-2021)
- Standpunt: gefinancierde rechtsbijstand
- Inzet NOvA voor sociale advocatuur

2021