1jun

Tweede Kamer: vanaf volgend jaar 127 miljoen extra investeren in gefinancierde rechtsbijstand

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van SP en DENK die het kabinet oproept om alles in voorbereiding te brengen om per 1 januari 2022 jaarlijks een bedrag van 154 miljoen euro (127 miljoen ex btw) extra te investeren in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand (scenario 1 van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer).

Euros en weegschaalEerder al riep de Kamer met een motie van GL/PvdA het kabinet op om structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De motie van SP/DENK geeft hier nadere invulling aan.

Reëel perspectief
"Eindelijk komt de noodzakelijke investering in het stelsel er. Dat is goed nieuws voor sociaal advocaten én voor rechtzoekenden", zegt Bernard de Leest, AR-lid en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. "Het vooruitzicht op een redelijke beloning is de lucht die deze advocaten zo hard nodig hebben, We gaan over de uitvoering van de motie graag in gesprek met de minister." De motie roept het kabinet op om samen met de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand voorbereidingen te treffen en alles in gereedheid te brengen voor uitvoering per 1 januari 2022.

Rechtsbescherming onder druk
Sociaal advocaten en daarmee de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden staan al jaren fors onder druk. Zaken zijn ingewikkelder geworden en advocaten zijn structureel meer uren kwijt dan worden vergoed. Hierdoor stoppen steeds meer sociaal advocaten met hun praktijk, waardoor het voor rechtzoekenden steeds moeilijker wordt een geschikte advocaat te vinden. De NOvA en de specialisatieverenigingen vroegen al eerder dringend om investeringen in het stelsel.

Zie ook:

2021