30apr

Meerderheid Tweede Kamer wil structureel extra geld voor sociale advocatuur

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het toekomstige kabinet oproept de rechtspositie van burgers te versterken door structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De NOvA is verheugd over de motie, die is ingebracht door GroenLinks en de Partij van de Arbeid en overgenomen door het kabinet.

Tweede Kamer“Deze motie is heel goed nieuws”, aldus Bernard de Leest, AR-lid en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. “De Toeslagenaffaire heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk het is dat burgers met een laag inkomen ook bijstand van een advocaat kunnen krijgen, via het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Sociaal advocaten en daarmee de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden staan al jaren fors onder druk. Zaken zijn ingewikkelder geworden en advocaten zijn structureel meer uren kwijt dan worden vergoed. Hierdoor stoppen steeds meer sociaal advocaten met hun praktijk, waardoor het voor rechtzoekenden steeds moeilijker wordt een geschikte advocaat te vinden. Hopelijk wordt die ontwikkeling met deze motie gekeerd.”

Zie ook: 

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

- Informateur Tjeenk Willink brengt verslag uit bij de Kamervoorzitter. ‘Ook een betere toegang tot het recht, juist van burgers in een kwetsbare positie die vaak van de overheid afhankelijk zijn, moet aan herstel van vertrouwen bijdragen.’

2021