13jun

NOvA bundelt krachten met Praktizijns-Sociëteit voor meer samenwerking binnen de balie

De Praktizijns-Sociëteit gaat de ideeën van het NOvA-project ‘Samenwerking binnen de balie’ verder implementeren en de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder uitbouwen. Die samenwerking krijgt vorm via een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur, abonnementen op vakliteratuur met korting en verdiepende cursussen. Door de betrokkenheid van de Praktizijn wordt een belangrijke stap gezet naar nog meer structurele samenwerking binnen de balie.

Maatschappelijk paspoort iStock-1402684318Sinds 2021 brengt de NOvA advocatenkantoren met elkaar in contact via het project ‘Samenwerken binnen de balie'. Hieraan hebben ruim 60 kantoren meegedaan, zowel afkomstig uit de sociale advocatuur als uit de top-30 van grootste kantoren. Vervolgens is een groep van 23 ambassadeurs gevormd die de samenwerking verder vormgeeft. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn behoeften en wensen in kaart gebracht en kansrijke ideeën geselecteerd. Drie daarvan worden door de Praktizijn en de ambassadeurs van het project verder opgepakt: het kopen van licenties/abonnementen met korting, het ontwikkelen van een bedrijfspakket voor de sociale advocatuur en het verzorgen van cursussen voor sociaal advocaten. Het concretiseren van deze ideeën is een belangrijk resultaat van de samenwerking binnen het project. Detachering van advocaat-stagiairs van grote kantoren bij sociale kantoren is al door veel kantoren opgepakt en kan beter lokaal worden voortgezet. De NOvA heeft hiervoor een model ontwikkeld dat kantoren hierbij kunnen gebruiken.

Meer samenwerking
De laatste jaren zijn kantoren zonder toevoegingspraktijk steeds meer betrokken geraakt bij de sociale advocatuur. De NOvA stimuleert deze betrokkenheid, omdat dit leidt tot een sterkere (sociale) advocatuur en meer onderlinge solidariteit en wederkerigheid tussen de sociale advocatuur en kantoren die geen toevoegingen doen. De NOvA-enquête ‘Maatschappelijk paspoort advocatuur’ van afgelopen april laat zien dat de balie positief staat tegenover samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk. Twee op de tien advocaten werken op één of meerdere manieren samen met toevoegingskantoren. Verder geeft meer dan een derde van de advocaten aan dat zijn of haar kantoor samenwerkt met toevoegingskantoren. Er gebeurt dus al het nodige, maar bijna de helft van de advocaten vindt dat nog te weinig. Vooral jonge advocaten zijn voor meer samenwerking. De NOvA verwacht dat de samenwerking binnen de balie in de toekomst verder zal ontwikkelen. De sociale advocatuur en veel grote advocatenkantoren werken al met de Praktizijn samen. De Praktizijn zorgt als vereniging voor de kennis en opleiding voor Nederlandse advocaten (en notarissen) en beschikt over een uitgebreide juridische bibliotheek. Advocatenkantoren kunnen zich aanmelden bij de Praktizijn en op die manier een bijdrage leveren aan ‘Samenwerking binnen de balie’.

2023