10dec

Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 april 2021

Sinds april 2020 mogen advocaten onder voorwaarden via videobellen deelnemen aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Vanwege de coronamaatregelen die het fysiek bij elkaar komen bemoeilijken heeft de algemene raad de mogelijkheid van online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 april 2021.

Intervisie onlineDaarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:
1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;
2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

PO-verplichtingen in 2021
Vanwege het coronavirus en het op dat moment beperkte online cursusaanbod zijn in 2020 de PO-verplichtingen gehalveerd. Ook het aantal uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen is voor 2020 gehalveerd. In 2021 moeten weer de gebruikelijke opleidingsverplichtingen behaald worden, zoals in de Voda bepaald.

2020