9mrt

Self-assessmenttool voor advocaten gelanceerd

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, heeft de NOvA een digitale self-assessmenttool ontwikkeld. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren en zo bewust werken aan een betere versie van zichzelf.

De self-assessmenttool is vanaf vandaag beschikbaar voor iedere advocaat. Kijk daarvoor op self-assessment.advocatenorde.nl.


Verkrijgen van inzicht
Centraal in de tool staat het verkrijgen van inzicht in de drie pijlers onder het vakmanschap van een advocaat: expertise, interactie en attitude. Door het self-assessment kunnen advocaten zichzelf digitaal een spiegel voorhouden, stilstaan bij hun eigen gedrag en leren over zichzelf als persoon en als professional.

Theda Boersema, lid van de algemene raad: “Hoe sta je in je werk, wat zijn je drijfveren, waar liggen de valkuilen en hoe kun je jezelf blijven verbeteren? Binnen een uur geeft het self-assessment je hierin een verhelderend inzicht. Het is geen test, er is geen goed of fout. Het is vooral bedoeld om je ethische bewustzijn te verhogen en je vakmanschap aan te scherpen.” 

Certificaat en PO-punt
Advocaten die het self-assessment doen, kunnen jaarlijks 1 PO-punt behalen. Na het afronden van het self-assessment ontvangen zij een certificaat en rapportage met de belangrijkste resultaten.

Kwaliteitstoetsen
Het self-assessment is geheel vrijwillig en sluit aan bij andere kwaliteitsbevorderende initiatieven van de NOvA zoals de DilemmApp, het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. De uitkomsten van het self-assessment kunnen advocaten gebruiken als input in het kader van de jaarlijkse verplichte kwaliteitstoetsen. Andersom kunnen verkregen inzichten uit intervisiebijeenkomsten of gestructureerd intercollegiaal overleg worden gebruikt bij het maken van een volgend self-assessment.

Vertrouwelijkheid
Bij het self-assessment staat vertrouwelijkheid centraal. Alle ingevoerde gegevens kunnen alleen door de gebruiker worden opgeslagen en bekeken. Noch de NOvA noch derden hebben toegang tot deze gegevens.

Meer informatie
Doe het self-assessment op self-assessment.advocatenorde.nl. Lees meer over self-assessment voor advocaten of kijk voor vragen bij de FAQs.

2021