9jan

Stagiairesalarissen 2017

De stagiairesalarissen in de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en de daarbij behorende modelarbeidsovereenkomst worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. Het indexcijfer oktober 2016 komt uit op +0,4.

Dit betekent dat de stagiairesalarissen in de richtlijn met ingang van 1 januari 2017 zullen bedragen:
• voor een eerstejaars: € 2.292 (was € 2.283)
• voor een tweedejaars: € 2.612 (was € 2.602)
• voor een derdejaars: € 2.903 (was € 2.891)

 

2017