19mei

Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

Als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst door de Jeugdbescherming, moet er zowel voor ouder als kind automatisch bijstand van een gespecialiseerde advocaat komen. In veel gevallen is die verplichte procesvertegenwoordiging er nu nog niet. Een motie van CU en SP die de regering oproept dit te veranderen is gisteren Kamerbreed aangenomen.

Uithuisplaatsing iStock-847226672Sanne van Oers, lid van de algemene raad van de NOvA, pleit al langer voor deze uitbreiding van de rechtsbescherming van uithuisgeplaatste kinderen. Ze schreef er vorig jaar een opinie-artikel over in de Volkskrant. Sanne van Oers: “Ik ben heel blij met deze aangenomen motie. Een uithuisplaatsing is zo ingrijpend in het leven van een kind, dat goede rechtsbijstand daarbij niet mag missen. Ik ben er daarom een groot voorstander van dat een uithuisplaatsing nooit kan zonder tussenkomst van de kinderrechter en bijstand van een advocaat, voor zowel het kind als de ouders.”

De aangenomen motie volgt uit een debat over de uithuisplaatsing van kinderen uit gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer drong opnieuw aan op vermindering van het aantal uithuisplaatsingen en riep het kabinet op tot hervorming van de jeugdbeschermingsketen. Vorig jaar adviseerde ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om rechtsbijstand door een advocaat voor uithuisgeplaatste kinderen beter in de wet te regelen.

Meer informatie
- Artikel Volkskrant: Geef kind en ouder recht op een eigen advocaat bij uithuisplaatsing (22/09/2021)
- Motie CU-SP: Verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen (12/05/2022)

2022