6mei

Zittingen op zaterdag ‘niet aan de orde’

In de tijdelijke regeling voor de geleidelijke openstelling van rechtsgebouwen vanaf 11 mei – waarover de NOvA niet voorafgaand aan publicatie is geconsulteerd – is de mogelijkheid opgenomen om zittingen op zaterdagen te laten plaatsvinden. In de overleggen met de Rechtspraak is de NOvA evenwel verzekerd dat dit niet aan de orde is en er geen plannen zijn om op zaterdag zittingen te gaan houden. [Update 7 mei:] Inmiddels heeft de Rechtspraak bevestigd dat er geen zaterdagopenstelling komt.

Rechtbank BredaAfstemming met advocaat
In de overleggen met de Rechtspraak heeft de NOvA steeds herhaald dat het van groot belang is vooraf het tijdstip en de wijze van behandeling met de betrokken advocaat af te stemmen, al helemaal als dat buiten reguliere tijdstippen is. Het uitgangspunt dat de rechtzoekende en diens advocaat steeds zonder voorbehoud beschikbaar is en kan zijn (en zich ‘coronaproof’ kan verplaatsen), is onjuist.

Meer informatie
- Lees ook: Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten
- Lees ook: Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen
- Bekijk de Tijdelijke regeling i.v.m. geleidelijke openstelling gerechtsgebouwen

2020