Inventariserend onderzoek

Voorafgaand aan de pilot Samenwerken in de eerstelijn heeft een inventariserend onderzoek plaatsgevonden bij de achterbannen van het Juridisch Loket hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN), de NOvA en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

NOvA Samenwerken.jpgOnderzocht is, of door het uitvoeren van experimenten de projectdoelen kunnen worden behaald. Ruim 1.100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op vragen over hun onderlinge samenwerking.

De opvallend hoge respons is voor de stuurgroep van de pilot – bestaande uit NOvA, Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) – het bewijs dat de rechtsbijstandsverleners heel erg betrokken zijn. De antwoorden worden gebruikt om de landelijke pilot verder vorm te geven.