Zoeken

Zoekresultaten (12)

U heeft gezocht op: Bestuursrecht

 • pagina

  Bestuursrecht

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht Het doel van het basisplan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen. Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraa ...

 • pagina

  Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek

  De 'Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek’ geeft advocaten praktische handvatten hoe zij dienen te handelen bij een bestuursrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de toezichthouders als de advoc ...

 • nieuwsbericht

  Extra aandacht voor belangen kind nodig bij nieuwe asielopvangwet

  Het wetsvoorstel moet een wettelijke basis bieden voor het (mede)verantwoordelijk maken van gemeenten voor de opvang van asielzoekers. De wetgever wil hiermee komen tot een meer evenwichtige opvang per provincie en gemeente en een meer structurele vo ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

  Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, bevat het wetsvoorstel een aantal deelvoorstellen. De belangrijkste is de introductie van confiscatie zonder veroordeling. Hiermee zou het mogelijk worden om goederen in beslag te nemen, zon ...

 • nieuwsbericht

  Oproep: ‘knellende’ wetgeving en/of uitvoering bestuursrecht

  Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, doet in dit kader de volgende oproep aan alle leden van de balie. "Het reflectieprogramma is beperkt tot (hoger)beroepszaken die vallen binnen de bevoegdheid van de Afdeling bes ...

 • nieuwsbericht

  Dekenappel financiële kengetallen advocatuur

  De tuchtrechter oordeelde dat het opvragen van die kengetallen bij elk advocatenkantoor was toegelaten maar besliste niettemin dat de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken niet tuchtrechtelijk verwijtbaar was. Het gebeurt niet vaak dat d ...

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  Advocatenpool voor gedupeerden toeslagenaffaire

  “Het is goed dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire nu de bijstand van een advocaat kunnen krijgen”, aldus Bernard de Leest (AR-lid NOvA). “We hopen daarom dat voldoende advocaten zich aanmelden voor de regeling.”Tussentij ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy lid begeleidingscommissie Afdeling bestuursrechtspraak

  De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag velde in haar rapport ‘Ongekend onrecht’ in december 2020 een hard oordeel, ook over de bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hierop gesta ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere onderbouwing nodig voor coronaregelingen

  De legitimatie van de beperking van grondrechten, bijvoorbeeld op het eigendomsrecht (horeca), het recht op vereniging en het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft daardoor onvoldoende. Dat schrijft de NOvA in een wetgevingsadv ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Een toezichthouder voor de deur! Wat nu?

  Bij bestuursrechtelijke toezichthouders valt te denken aan de Belastingdienst, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- ...