13jan

Kwaliteitstoetsen van start op 1 maart 2020

Het wetsvoorstel dat artikel 26 Advocatenwet wijzigt, is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

IntervisieWat betekent dat voor u als advocaat?
Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. De kwaliteitstoetsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van alle advocaten. U kunt ieder jaar kiezen aan welke vorm van gestructureerde feedback u gaat deelnemen, intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg.

Bij gestructureerd intercollegiaaloverleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal die in een groep van advocaten binnen een kantoor of verschillende kantoren besproken worden.
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.
Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op de juridische beoordeling van dossiers van een advocaat door een reviewer.

Registratie gespreksleider/ reviewer
De vormen intervisie en peer review moeten onder begeleiding van deskundigen (gespreksleiders/reviewers) die worden aangewezen door de algemene raad van de NOvA. Op hen rust op grond van artikel 26 vierde lid van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor peer review of intervisie kunt u vanaf 1 maart 2020 bij de NOvA een aanvraag indienen om als gespreksleider of reviewer bij de NOvA te worden geregistreerd. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt u voor vijf jaar geregistreerd (zie beleidsregel deskundigen). Op de website van de NOvA zullen de gespreksleiders en reviewers worden vermeld.

Meer informatie
Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen.

2020