17dec

Regelingen voor sociaal advocaten wegens corona

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft de termijn voor terugbetaling van de extra voorschotregeling van 50% wegens corona verruimd. Tevens concludeert de RvR dat de terugloop in het aantal toevoegingen op geen enkel rechtsgebied 20 procent overtreft. Dit betekent dat sociaal advocaten geen aanspraak kunnen maken op de Tegemoetkomingsregeling.

Euros en weegschaalVerruiming terugbetalingstermijn voorschotregeling
Advocaten die ingeschreven staan bij de RvR en die gebruik hebben gemaakt van de voorschotregeling, krijgen meer tijd om terug te betalen. De RvR heeft hiertoe besloten omdat, hoewel de terugloop van het aantal toevoegingen door corona meevalt, veel sociaal advocaten toch een achteruitgang in inkomen hebben gehad.

De RvR biedt advocaten (op aanvraag) de mogelijkheid om de terugbetaling van het voorschot te spreiden over het hele jaar 2021. De Raad vordert het voorschotbedrag vanaf januari 2021 via de rekeningcourant in twaalf maandelijkse termijnen terug. Informatie over het aanvragen van de verruimde termijn voor terugbetaling van de voorschotregeling vindt u op de website van de RvR. Let op: aanvragen moeten voor 15 januari 2021 zijn ingediend.

Geen mogelijkheid tot aanspraak op Tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten
Omdat de terugloop van het aantal toevoegingen wegens corona op geen enkel rechtsgebied twintig procent overtreft, kunnen sociaal advocaten geen aanspraak maken op de ‘Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID19-crisis’. In de regeling is sprake van een ‘eigen risico’ van twintig procent. Alleen omzetverlies als gevolg van een terugloop in het aantal afgegeven toevoegingen van meer dan 20 procent kwam in aanmerking voor compensatie. Daar is volgens de cijfers van de RvR tot en met 10 december op geen enkel rechtsgebied sprake van.

Zie ook
- Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend
- Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur geopend

 

2020