3sep

Bedankt voor uw steun!

Onlangs is bekend geworden dat demissionair minister Dekker op de komende begroting 154 miljoen euro reserveert voor de gefinancierde rechtsbijstand. Deze noodzakelijke financiële steun wordt gebruikt om scenario 1 van het rapport van de commissie Van der Meer (2017) uit te voeren. Uw steun is onontbeerlijk geweest en daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.

Na ruim twintig jaar wordt het achterstallig onderhoud gedaan en worden de puntentallen per zaak geüpdatet. Hierdoor zullen de vergoedingen voor sociaal advocaten in verhouding komen met het aantal uren dat nodig is om kwalitatieve rechtshulp te verlenen aan kwetsbare rechtzoekenden. Hopelijk wordt met deze structurele extra financiering de uitstroom van sociaal advocaten uit het stelsel een halt toegeroepen en blijft het vak aantrekkelijk voor beginnend advocaten zodat kwetsbare rechtzoekenden ook in de toekomst een advocaat kunnen blijven vinden.

Togaprotest 01-02-2018Dit resultaat was niet bereikt zonder uw steun. De gezamenlijke advocaten, die in Nederland zijn ingeschreven, vormen de Nederlandse orde van advocaten. Met elkaar hebben we dit resultaat voor de komende begroting bereikt. Er zijn talloze brieven naar de Tweede en Eerste Kamer geschreven. Er verschenen opiniestukken en ingezonden brieven in kranten. De publieke tribunes werden druk bezocht tijdens algemeen overleggen en plenaire debatten. Misschien heeft u zelf wel in uw toga op het Plein gestaan (foto: togaprotest, 1 februari 2018).

Uw steun is onontbeerlijk geweest en daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Zonder onze aandacht voor dit onderwerp en de steun voor de motie Van Nispen/Azarkan en de motie Ploumen/Klaver c.s. had het demissionaire kabinet deze stap zeer waarschijnlijk niet gezet.

Laten we gezamenlijk de toegang tot het recht blijvend verankeren!

Bernard de Leest, Theda Boersema (portefeuillehouders algemene raad), Raffi van den Berg, Christel Wiskerke, Jasper Pruis, Esther van den Bosch, Elise Korbee (team gefinancierde rechtsbijstand bureau NOvA en oud-teamleden Megteld de Regt en Lucas Korsten)

Zie ook:
- Kabinet trekt 154 miljoen uit voor gefinancierde rechtsbijstand (31-08-2021)
- Brief NOvA aan Tweede Kamerleden inzake gefinancierde rechtsbijstand (01-09-2021)
- NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand (08-04-2021)

 

2021