Zoeken

Zoekresultaten (19)

U heeft gezocht op: Familie- en jeugdrecht

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel voor grondwettelijke bescherming van kind en gezin hinkt op twee gedachten

  De NOvA staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de SGP om de veilige bedding van een kind in de Grondwet op te nemen. Dit biedt bescherming tegen ongeoorloofd of onzorgvuldig overheidsingrijpen, zoals de uithuisplaatsingen als gevolg va ...

 • nieuwsbericht

  Ruimere regeling strafonderbreking heeft toegevoegde waarde

  Een strafonderbreking stelt een gedetineerde in staat een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen, om een ernstig zieke levenspartner, kind of ouder te verzorgen of dringende omstandigheden van zakelijke aard te regelen. Met de wijziging va ...

 • nieuwsbericht

  Experiment echtscheiding geopend voor deelname advocaten

  Via de Subsidieregeling experiment echtscheiding onderzoekt de Raad een vernieuwing in het aanvraagproces voor echtscheidingen en de opbouw van de vergoeding voor de werkzaamheden. Advocaten en mediators met bovengemiddelde kennis, kunde en specifiek ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe aflevering NOvUM: 'de inloopkamer'

  De hoeveelheid rechtszaken is momenteel dusdanig dat er lang niet altijd binnen een redelijke termijn een behandeling en beslissing is. De inloopkamer is onderdeel van het programma tijdige rechtspraak van de Rechtspraak om met speciale teams van rec ...

 • nieuwsbericht

  Start subsidieregeling experiment echtscheiding

  Het doel van de regeling is om te onderzoeken wat nodig is om rechtzoekenden zo adequaat mogelijk te helpen bij hun (complexe) echtscheiding, waarbij een passende vergoeding wordt betaald zodat kwalitatief goede rechtsbijstand kan worden verleend. D ...

 • nieuwsbericht

  NOvA schort deelname ontwikkeling rechtshulppakketten op

  De commissie-Van der Meer heeft in 2017 onderbouwd dat de vergoedingen die aan advocaten en mediators betaald worden in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ver onder de maat zijn. Uit een enquête van de NOvA is gebleken dat mede d ...

 • nieuwsbericht

  Verbeterde vergoeding voor sociaal advocaten in het personen- en familierecht

  De minister voor Rechtsbescherming kondigde de € 28 miljoen onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. In de vierde voortgangsrapportage van het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand had hij al toegezegd de onderuitputting van € 19 ...

 • nieuwsbericht

  80 procent sociaal echtscheidingsadvocaten mijdt complexe zaken

  Voor rechtzoekenden met een laag inkomen wordt het hierdoor steeds moeilijker om een sociaal advocaat te vinden die hen kan helpen bij een echtscheiding of voogdijzaak. Dit leidt in sommige gevallen zelfs tot het uitstellen of afzien van echtscheidin ...

 • nieuwsbericht

  Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten

  De Rechtspraak meldt bij de fysieke behandeling van zaken prioriteit te geven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. De NOvA heeft al eerder laten weten zittingsruimten zoveel mogelijk te willen benutten voor fysieke (straf)zaken en ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op advertentie vFAS ‘Minister Dekker: de maat is vol!’

  De paginagrote advertentie van de vFAS is een duidelijk signaal aan minister Dekker. Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse onafhankelijke commissies is er nog steeds geen redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur geregeld.De NOvA heeft b ...

 • nieuwsbericht

  De-escalatie in echtscheiding voorop

  De NOvA roept partijen op aan de slag te gaan met de voorgestelde acties en ontwikkelpunten. Uit deze acties volgt een gezamenlijke en multidisciplinaire aanpak waarbij het belang van het kind bij echtscheidingen centraal staat. Dat schrijft de NOvA ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op regeerakkoord

  Rechtspraak Het griffierecht wordt de komende jaren, behalve een indexering, niet verhoogd. De NOvA juicht dit toe. Dit neemt niet weg dat de NOvA van mening blijft dat het huidige griffierecht in veel gevallen al te hoog is. Het is belangrijk dat d ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: advocaat voor kind bij (v)echtscheidingen

  Deze aanbevelingen presenteert de NOvA aan het expertpanel van de Divorce Challenge. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om het aantal vechtscheidingen te voorkomen en de nadelige gevolge ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel Bevordering Mediation werkt contraproductief

  Onduidelijk is voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing biedt. Het wetsvoorstel heeft op een groot aantal vlakken juist een contraproductieve invloed op de gewenste, bredere inzet van mediation. Overregulering zou de flexibiliteit – en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: gauw van start met gezamenlijke aanpak complexe echtscheiding

  Dit onderschrijft het kabinet in het recent gepubliceerde standpunt op het rapport van de Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur’. ‘Een scheiding is complex. Er is niet één professional die dat hele traject e ...

 • nieuwsbericht

  NOvA signaleert knelpunten bij ‘Rechtwijzer uit elkaar’

  De NOvA stelt vast dat er voor advocaten die aan ‘Rechtwijzer uit elkaar’ deelnemen een drietal risico’s kleven: 1. Vergewisplicht: de verplichting voor de advocaat zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt wordt doo ...

 • nieuwsbericht

  Aanvullend onderzoek naar kindvriendelijke advocatuur

  Terecht beschrijft het rapport het spanningsveld van een echtscheiding met kinderen. Het is en blijft een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. De advocaat adviseert meestal een van de ouders. Daarbij kan het belang van de ene ouder sch ...

 • blog

  Goedkoop is duurkoop

  In haar onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma stelt de VVD dat gefinancierde rechtsbijstand voor echtscheidingen kan worden afgeschaft. In plaats van rechtsbijstand door advocaten wordt geopperd dat rechtzoekenden zich bijvoorbeeld kunnen verze ...

 • blog

  De gezinsadvocaat, overbodig?

  Begin 2018 presenteerde André Rouvoet het rapport ‘Scheiden... En de kinderen dan?’. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het platform Scheiden zonder Schade. Als deelnemer aan dit platform steunt de NOvA onomwonden het ...