Zoeken

Zoekresultaten (21)

U heeft gezocht op: Financiële bijdrage

 • pagina

  Financiële bijdrage

  Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet gehouden tot een financiële bijdrage (zie art. 2.26 van de Voda). Hiermee voert d ...

 • nieuwsbericht

  Hoezo, financiële bijdrage?

  Waarom moeten advocaten meebetalen aan de NOvA? “Elke advocaat is wettelijk verplicht lid van de Nederlandse orde van advocaten en betaalt hiervoor een financiële bijdrage aan de NOvA. Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie ontvangt d ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2024 niet verhoogd

  Op basis van de door de algemene raad vastgestelde begroting voor 2024 heeft het college van afgevaardigden vandaag het Besluit financiële bijdrage 2024 vastgesteld. Wettelijke takenDe NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (27%) naar het toezicht op de advocatuur, opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Vlak daarna volgt de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van disci ...

 • nieuwsbericht

  Stijging financiële bijdrage 2023 beperkt tot 7%

  Na een daling in 2022, stijgt de financiële bijdrage aan de NOvA voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2023 met respectievelijk € 68 en € 22. Desondanks laat de door de algemene raad in november vastgestelde begroting voor 2023 een tek ...

 • nieuwsbericht

  € 40.000 of minder? Dan kunt u in aanmerking komen voor de lagere financiële bijdrage 2023

  In september heeft de algemene raad besloten dat de drempel voor categorie 2 vanaf 2023 wordt verhoogd van 37.000 naar 40.000 euro.  Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een lagere financiële bijdrage?In Mijn Orde kunt u eenvoudi ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (28%) naar de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van discipline). Vlak daarna volgt het toezicht (24%), opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Iet ...

 • nieuwsbericht

  Lichte daling financiële bijdrage 2022

  Positief resultaatDoor de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021 ontstaat komend jaar ruimte om de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2022 te verlagen met respectievelijk € 35 en &eu ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2022

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2022’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

  In het afgelopen coronajaar hebben veel activiteiten – zoals trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten – niet (fysiek) plaats kunnen vinden. Ook is een tijdelijk vacaturestop bij het bureau van de NOvA ingevoerd. Verder zijn in ...

 • nieuwsbericht

  Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

  Op 3 december 2020 heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2021 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 is de financiële bijdrage aan de NOvA € 1.005, voor categorie 2 is dit € 329. Ten opzichte van ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage na inschrijving op het tableau

  Concreet betekent dit dat advocaten die in het eerste kwartaal op het tableau worden ingeschreven de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd zijn. Voor advocaten die in het tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd ge ...

 • nieuwsbericht

  Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

  De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021?  “Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2021 vastgesteld

  De NOvA is zich ervan bewust dat ook de advocatuur te maken heeft met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA zich grote moeite getroost de financiële bijdrage op hetzelfde niveau te houden als afgelo ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2021

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2021’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  De financiële bijdrage onder de loep

  Vorig jaar steeg de financiële bijdrage met 10 procent, dit jaar wederom met 12 procent. Hoe is deze verhoging te verklaren?‘De afgelopen twee jaar zijn er grote kostenposten op het gebied van toezicht en tuchtrecht bijgekomen. Dit is onde ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2020 vastgesteld

  De stijging van de financiële bijdrage met bijna 12% (€ 104 resp. € 34 euro) is hoofdzakelijk het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA sinds 2018 (artikel 46a Advocatenwe ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2020

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2020’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2019 vastgesteld

  De stijging van de financiële bijdrage met 10% is het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA (artikel 46a Advocatenwet). Zelf aanpassen: inkomenscategorieStaat u op 1 januari 2019 l ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2019

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2019’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018

  Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële Bijdrage 2018’ (onderaan het scherm) van Mijn Orde. Daarna kunt u direct de bewijsmiddelen toesturen via fb-nova@advocatenorde.nl.Heeft u voor 31 december 201 ...