Zoeken

Zoekresultaten (15)

U heeft gezocht op: Financiële bijdrage

 • pagina

  Financiële bijdrage

  Alle advocaten die op 1 januari staan ingeschreven op het tableau, zijn als wettelijk verplicht lid van de NOvA conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet gehouden tot een financiële bijdrage. Hiermee voert de NOvA als publiekrechtelijk ...

 • nieuwsbericht

  Lichte daling financiële bijdrage 2022

  Positief resultaatDoor de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021 ontstaat komend jaar ruimte om de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2022 te verlagen met respectievelijk € 35 en &eu ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2022

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2022’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

  In het afgelopen coronajaar hebben veel activiteiten – zoals trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten – niet (fysiek) plaats kunnen vinden. Ook is een tijdelijk vacaturestop bij het bureau van de NOvA ingevoerd. Verder zijn in ...

 • nieuwsbericht

  Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

  Op 3 december 2020 heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2021 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 is de financiële bijdrage aan de NOvA € 1.005, voor categorie 2 is dit € 329. Ten opzichte van ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage na inschrijving op het tableau

  Concreet betekent dit dat advocaten die in het eerste kwartaal op het tableau worden ingeschreven de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd zijn. Voor advocaten die in het tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd ge ...

 • nieuwsbericht

  Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

  De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021?  “Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2021 vastgesteld

  De NOvA is zich ervan bewust dat ook de advocatuur te maken heeft met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA zich grote moeite getroost de financiële bijdrage op hetzelfde niveau te houden als afgelo ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2021

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2021’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  De financiële bijdrage onder de loep

  Vorig jaar steeg de financiële bijdrage met 10 procent, dit jaar wederom met 12 procent. Hoe is deze verhoging te verklaren?‘De afgelopen twee jaar zijn er grote kostenposten op het gebied van toezicht en tuchtrecht bijgekomen. Dit is onde ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2020 vastgesteld

  De stijging van de financiële bijdrage met bijna 12% (€ 104 resp. € 34 euro) is hoofdzakelijk het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA sinds 2018 (artikel 46a Advocatenwe ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2020

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2020’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2019 vastgesteld

  De stijging van de financiële bijdrage met 10% is het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA (artikel 46a Advocatenwet). Zelf aanpassen: inkomenscategorieStaat u op 1 januari 2019 l ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2019

  U kunt de categorie-indeling eenvoudig aanpassen in Mijn Orde. Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële bijdrage 2019’ (onderaan het scherm). Daarna kunt u de bewijsmiddelen met betrekking tot het br ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018

  Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële Bijdrage 2018’ (onderaan het scherm) van Mijn Orde. Daarna kunt u direct de bewijsmiddelen toesturen via fb-nova@advocatenorde.nl.Heeft u voor 31 december 201 ...