Zoeken

Zoekresultaten (20)

U heeft gezocht op: Toegang tot het recht

 • pagina

  Vrije advocaatkeuze

  Het recht op vrije advocaatkeuze betekent dat iemand die verzekerd is voor rechtsbijstand zelf kan kiezen door wie hij zijn belangen wil laten behartigen in geval van een juridisch geschil. Dat kan een advocaat of juridisch medewerker in dienst van d ...

 • pagina

  Boven de toevoegingsgrens

  De bijeenkomst stond onder leiding van Sanne van Oers, lid van de algemene raad. Martijn Snoep (bestuursvoorzitter ACM) verzorgde de inleiding, gevolgd door Bernard de Leest (lid algemene raad) met een toelichting op een pilo ...

 • pagina

  Sanctieregelgeving

  Actualiteiten Brief BuZA “planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel (7 februari 2024) Brief BuZa Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (21 april 2023) Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet (TvS&O) ...

 • nieuwsbericht

  Tekort aan sociaal advocaten dreigt, NOvA dringt aan op structurele verbetering

  “Wij dringen opnieuw aan op een structurele verbetering. Onderzoeken van Panteia en de parlementaire enquêtecommissie hebben eerder laten zien dat de tekorten problematisch worden. Het is voor veel advocaten simpelweg niet op te brengen o ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht informateurs voor versterking rechtsstaat en positie rechtzoekende

  De NOvA vraagt een nieuw kabinet om verder uitvoering te geven aan het in gang gezette beleid voor de stelselvernieuwing rechtsbijstand en daar voldoende financiële middelen voor uit te trekken. Dat betekent onder andere dat de hoeveelheid uren ...

 • nieuwsbericht

  Rechtszekerheid in het gedrang bij experiment nabijheidsrechter

  Met het experiment wil de minister de toegang tot de rechter vereenvoudigen en geschillen eenvoudiger, sneller en effectiever oplossen. De NOvA schrijft in een wetgevingsadvies dat de rechten van betrokkenen in het voorstel niet steeds voldoende zi ...

 • nieuwsbericht

  NOvA steunt oproep om te investeren in sociale advocatuur

  Deze aanbevelingen onderstrepen wat de NOvA de afgelopen jaren bij de minister en politieke partijen onder de aandacht heeft gebracht: investeer in de sociale advocatuur en verbeter de financieringssystematiek. In het rapport ‘Blind voor men ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering

  Volgens veel rechtsbijstandsverzekeraars kunnen verzekerden pas zelf een externe advocaat kiezen, én de kosten van rechtsbijstand vergoed krijgen, nadat de opdrachtbevestiging door hen is verstrekt. Verder oordelen verzekeraars veelal dat er g ...

 • nieuwsbericht

  NOvA bundelt krachten met Praktizijns-Sociëteit voor meer samenwerking binnen de balie

  Sinds 2021 brengt de NOvA advocatenkantoren met elkaar in contact via het project ‘Samenwerken binnen de balie'. Hieraan hebben ruim 60 kantoren meegedaan, zowel afkomstig uit de sociale advocatuur als uit de top-30 van grootste kantoren. Vervo ...

 • nieuwsbericht

  NOvA brengt maatschappelijk paspoort advocatuur in kaart

  Dit blijkt uit een recente enquête van I&O Research in opdracht van de NOvA. Middels de enquête 'Maatschappelijk paspoort advocatuur’ heeft de NOvA onderzocht hoe maatschappelijk actief de balie is. De maatschappelijke bijdrage ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: “Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire haken af door het systeem”

  Ook vindt Van Oers dat veel eerder in het proces met ouders en de advocaat in gesprek moet worden gegaan. Daarnaast is een tijdige inzet van onafhankelijke schadedeskundigen nodig. Nu is dat nog niet mogelijk. Het vaker werken met vaststellingsoveree ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsorganisaties onderzoeken hun rol bij minder zelfredzame mensen

  Zo’n 100 aanwezige beroepsbeoefenaren en genodigden spraken die middag over de rol van beroepsorganisaties en -beoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Namens de NOvA voerde Sanne van Oers, lid van de algemene ra ...

 • nieuwsbericht

  Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

  Sanne van Oers, lid van de algemene raad van de NOvA, pleit al langer voor deze uitbreiding van de rechtsbescherming van uithuisgeplaatste kinderen. Ze schreef er vorig jaar een opinie-artikel over in de Volkskrant. Sanne van Oers: “Ik ben heel ...

 • nieuwsbericht

  Rondetafelgesprek sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening

  Toepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot he ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten dringen bij staatssecretaris aan op verbeteringen herstelproces

  Advocaten en gedupeerden ontvangen vaak nog steeds geen of incomplete dossiers. De wachttijd voor het verkrijgen van een dossier is begin dit jaar opgelopen naar 24 maanden. Ook worden veel stukken uit de dossiers, ondanks diverse verzoeken daartoe ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op de situatie in Oekraïne

  Samen met ruim 40 Europese balies heeft de NOvA vanuit de CCBE en de IBA een scherpe veroordeling uitgesproken over de invasie door Rusland van Oekraïne, die de soevereiniteit van Oekraïne schendt en waarmee Rusland de rule of law met voete ...

 • nieuwsbericht

  Rapport Rechtspraak: “Ontbreken gefinancierde rechtsbijstand bij toeslagenzaken leidde tot gebrekkige procesvoering”

  Dat zijn volgens de NOvA ernstige, maar herkenbare conclusies uit het rapport Recht vinden bij de rechtbank waarin rechtbanken lessen trekken uit de toeslagenaffaire. NOvA roept nieuw kabinet op tot herstel toegang tot het recht Het rapport van de R ...

 • blog

  Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking

  Advocaten vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zonder hen geen rechtsbescherming. Dankzij advocaten die toevoegingen doen of hun diensten kosteloos of tegen een gereduceerd tarief verlenen, heeft iedereen in Nederland toegang tot het r ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  Boven de grens

  In onze rechtsstaat moet de deur naar het recht voor iedereen open staan. De afgelopen tien jaar is de aandacht van de NOvA daarbij vaak gericht geweest op de gefinancierde rechtsbijstand. Dat was hard nodig, want de toegang tot het recht stond ernst ...