Zoeken

Zoekresultaten (21)

U heeft gezocht op: Vernieuwde BA

 • pagina

  BAgazine

  BAgazine editie #1 augustus 2020Met hierin: Interview Susan Kaak (algemene raad NOvA), Leren door te doen, Infographic vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten, Achter de schermen van de vernieuwde beroepsopleiding met Sven Brinkhoff en Esther Oppe ...

 • nieuwsbericht

  BAgazine: online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  > Lees het BAgazine op uw mobiele telefoon> Lees het BAgazine op uw PC/tablet In deze eerste editie van het BAgazine leest u onder meer een interview met Susan Kaak (lid algemene raad van de NOvA en portefeuillehouder Beroepsopleiding Advocate ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

  In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktij ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten vastgesteld

  De vaststelling van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 en de toelichting Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 volgt op het overleg in december 2019 waarin de algemene raad het concept heeft toegelicht en besprok ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteits- en accreditatiekader vernieuwde beroepsopleiding vastgesteld

  Op die manier borgt de algemene raad het aanbod van een hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. De eisen zijn voor alle aanbieders gelijk, of het nu gaat over de Uitvoeringsorganisatie (CPO/Dialogue) of geaccrediteerde aanbieders (in de huidige ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

  Van belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim voor 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

  Hoewel de onder- en bovengrens bekend is, kan op dit moment nog niet de exacte prijs van de vernieuwde beroepsopleiding worden vastgesteld. Dat hangt mede af van de verdere invulling van de integratieve dagen (moot court). BasistestOok is hierin niet ...

 • nieuwsbericht

  Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

  De beroepsopleiding voorziet in een stevige basis aan ethiek, basisvaardigheden en het in de praktijk kunnen brengen daarvan in moot courts. Deze onderdelen worden centraal aangeboden door de Uitvoeringsorganisatie (UO) aan divers samengestelde groep ...

 • nieuwsbericht

  Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

  Gedurende het CvA is uitgebreid gesproken over de borging van het basisniveau. Heeft de basistest toch niet een selecterend karakter, ondanks de diagnostische opzet? Susan Kaak: “De vernieuwde opleiding heeft als uitgangspunt dat elke stagiair ...

 • nieuwsbericht

  Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

  De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbere ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardi ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Op dit moment werkt de NOvA, in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten, in drie fasen aan de uitwerking van het project BA2020. De eerste fase loopt tot april 2019. Dan zijn de contouren en uitgangspunten van d ...

 • nieuwsbericht

  Start BA2020 uitgesteld

  De gezamenlijke uitwerking van het curriculum – door de drie huidige aanbieders, onder regie van de NOvA – vergt meer tijd om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. Meer informatieDossier BA2020

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

  Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

  Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende div ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie BA2020: meer dan alleen een toelatingstoets

  Het voorstel voor een toelatingstoets is tot stand gekomen via een aantal workshops met inbreng van diverse geledingen binnen de advocatuur. De deelnemers waren afkomstig van zowel kleine(re) en grote(re) kantoren, sociale en commerciële advocat ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten van start

  Elke advocaat kan reageren op voorgestelde aanpassingen van de beroepsopleiding advocaten. Hierbij gaat het onder andere om: - de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding;- de invulling van en het onderscheid tussen proces- e ...

 • nieuwsbericht

  BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

  Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het ...

 • nieuwsbericht

  Goede feedback op contouren BA2020

  Tijdens de workshop, de eerste in een reeks van vier, reageerden de aanwezigen op de discussienotitie Contouren BA2020. Er vond een constructieve discussie plaats met feedback en input voor nadere uitwerking, in aanloop naar het consultatiedocument d ...

 • nieuwsbericht

  BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

  Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de ...