Zoeken

Zoekresultaten (61)

U heeft gezocht op: Digitalisering rechtspraak

 • pagina

  Veilig Mailen

  Om veilig te kunnen mailen dient bij een groot aantal (rechterlijke) organisaties de Veilig Mailen oplossing te voldoen aan bepaalde vereisten, de zogenaamde NTA 7516-vereisten. In de meeste gevallen worden deze eisen grotendeels door een leverancier ...

 • pagina

  Professionele ontmoeting advocatuur en rechterlijke macht

  Tijdens deze middag stond het thema online vaardigheden in de rechtspraktijk centraal. Hoe herken je non-verbale signalen, hoe interpreteer je omgevingsinformatie, wat werkt online anders dan bij een fysieke zitting? Marsha Baboelal, online psycholo ...

 • pagina

  Digitalisering rechtspraak

  Sinds enkele jaren werken de diverse rechterlijke instanties aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. De invoering hiervan verloopt niet bij elke rechterlijke instantie hetzelfde. Inbreng NOvA Namens de advocatuur adviseert ...

 • pagina

  Online zittingen

  Sinds het begin van de coronacrisis zet de Rechtspraak Skype for Business in voor online zittingen. Sinds 1 december 2021 wordt ook Microsoft Teams gebruikt omdat deze applicatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen in de samenle ...

 • pagina

  Onderhoud en storingen

  AdvocatenpasAls u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met de leverancier van de advocatenpas, DigiCert+QuoVadis op 030-2324320 of via qv.advocatenpas@digicert.com. Of kijk bij meer inform ...

 • pagina

  Hoge Raad

  Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken. Civiele vorderingszakenSinds 1 maart 2017 wordt i ...

 • pagina

  Raad van State

  Via het webportaal Mijn Zaak is het mogelijk in asiel- en bewaringszaken digitaal hoger beroep bij de Raad van State in te stellen. Voorlopig blijft digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij Afdeling bestuursrechtspraak nog op vrijwillige b ...

 • pagina

  Toezicht

  FaillissementenIn het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak Toezicht – Faillissementen wisselt u met de rechtbank digitaal gestructureerde informatie uit over een zaak. In alle soorten nieuwe faillissementszaken werkt u via Mijn Rechtspraak. ...

 • pagina

  Strafrecht

  In eerste aanleg download u via het webportaal Mijn Strafdossier digitaal stukken in onderstaande gevallen: Politierechterzaken Kinderzaken Kantonzaken Meervoudige kamerzaken (Super)snelrechtzaken In hoger beroep ontvangt u in onderstaande ...

 • pagina

  Bestuursrecht

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht Het doel van het basisplan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen. Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraa ...

 • pagina

  Civiel recht

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrechtDe Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitale toegankelijkheid van het civiel recht en het bestuursrecht. Het doel van dat plan is om het voor procespartijen en procesvertegen ...

 • pagina

  Hoe werkt digitale toegankelijkheid?

  Civiel recht Bestuursrecht Toezicht Strafrecht Raad van State Hoge Raad Op enkele rechtsgebieden wordt verplicht digitaal geprocedeerd. Dat zijn: Sinds 2014: strafrecht, reguliere zaken t.b.v. enkelvoudige kamer. Sinds 1 maart 2017: civ ...

 • pagina

  Onderhoud en storingen advocatenpas

  Storing 26 januari 2024 Vanwege een storing met de advocatenpas kon op vrijdag 26 januari 2024 niet worden ingelogd van 14:05 tot 15:17 uur. Storing 3 - 4 december 2023Vanwege een storing met de advocatenpas kon er niet worden ingelogd v ...

 • nieuwsbericht

  Veilig mailen met de Rechtspraak vervangt de fax

  Het einde van het fax-tijdperk is nabij, kondigde de Rechtspraak afgelopen najaar aan (zie ook de Ordeberichten van de NOvA van 5 oktober en 16 december 2021). Inmiddels is het 5 voor 12: op 31 januari 2022 kunnen de laatste faxen worden verstuurd. ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe aflevering NOvUM: 'de inloopkamer'

  De hoeveelheid rechtszaken is momenteel dusdanig dat er lang niet altijd binnen een redelijke termijn een behandeling en beslissing is. De inloopkamer is onderdeel van het programma tijdige rechtspraak van de Rechtspraak om met speciale teams van rec ...

 • nieuwsbericht

  Proef met Digitaal Procesdossier van start

  Behandelt u als strafrechtadvocaat een ZSM-zaak bij de rechtbank Rotterdam (politie-eenheid Delfshaven en Centrum), rechtbank Gelderland (politie-eenheid Nijmegen Noord en Zuid), rechtbank Midden-Nederland (politie-eenheid Almere Buiten Hout) of rech ...

 • nieuwsbericht

  Groen licht voor digitaal procederen civiel en bestuursrecht

  Na het stopzetten van KEI heeft de Rvdr een nieuwe aanpak voor digitaal procederen gekozen, het zogenaamde Basisplan digitaal procederen civiel en bestuursrecht. De bedoeling is dat het mogelijk wordt om zaken digitaal in te dienen en digitaal stukke ...

 • nieuwsbericht

  Digitaal procederen bij de Hoge Raad in alle soorten strafzaken

  Tevens is het portaal toegankelijk geworden voor de gemachtigdenpas, wat betekent dat kantoormedewerkers handelingen kunnen verrichten namens de advocaat die hen gemachtigd heeft.     Oefenbijeenkomsten Op 5 en 12 maart 2020 organiseert ...

 • nieuwsbericht

  Verplicht digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad

  De Hoge Raad organiseert deze maand vier bijeenkomsten, waar advocaten alvast het nieuwe systeem kunnen uitproberen en hun ervaringen met het ontwikkelteam kunnen delen: 1. woensdag 12 februari van 10.00 tot 11.30 uur2. donderdag 13 februari van 09. ...

 • nieuwsbericht

  Basisplan Digitale Toegankelijkheid rechtspraak naar Bureau ICT Toetsing

  Het basisplan vervangt het afgeblazen programma KEI (digitaal procederen) en richt zich voorlopig alleen op eenvoudige digitale toegankelijkheid voor rechtzoekenden en professionele procespartijen in civiel recht en bestuursrecht. Hoe snel de Raad vo ...

 • nieuwsbericht

  Politierechterzaken in hoger beroep nu digitaal

  De Rechtspraak en het OM streven ernaar steeds meer gebieden van het strafrecht digitaal te ontsluiten. Dossiers in politierechterzaken, kinderzaken, kantonzaken, meervoudige kamerzaken en (super)snelrecht kunnen - in eerste aanleg - al worden gedown ...

 • nieuwsbericht

  Digitaal procederen bij de Hoge Raad in belastingzaken

  Na invoering is digitaal procederen in deze zaken verplicht voor advocaten. U krijgt toegang tot het webportaal van de Hoge Raad met uw advocatenpas. Sinds 2016 is het webportaal al beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de p ...

 • nieuwsbericht

  Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

  Dat meldt de Rechtspraak. Advocaten die na 1 oktober een civiele vorderingsprocedure starten bij de rechtbanken Midden-Nederland of Gelderland, moeten dat weer zoals voorheen op papier doen met een dagvaarding. Zaken die vóór 1 oktober ...

 • nieuwsbericht

  Uitstel BIT-toets digitale toegankelijkheid rechtspraak

  Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was de bedoeling om de toetsing door BIT rond deze zomer plaats te laten vinden. Om de nieuwe plannen voor civiel recht en bestuursrecht zorgvuld ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel einde aan pilot verplicht digitaal procederen in Gelderland en Midden-Nederland

  Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft op 28 maart 2019 een wetsvoorstel voor het aangepaste civiele procesrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel houdt in dat het verplicht digitaal procederen voor handelsvorderingen met een belan ...

 • nieuwsbericht

  Digitaal procederen bij de Hoge Raad in straf- en ontnemingszaken

  Overige strafzaken, inclusief Caribische zaken en cassatieberoepen tegen beschikkingen, volgen naar verwachting op een later moment. Digitale communicatie met de Hoge Raad gaat via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. InstructiebijeenkomstenDe Hoge R ...

 • nieuwsbericht

  ‘Mijn Strafdossier’ wordt overzichtelijker

  Het aantal omvangrijke dossiers neemt toe door digitale meervoudige kamerzaken. Hierdoor wordt het steeds crucialer dat digitale dossiers overzichtelijk blijven. De Rechtspraak heeft strafrechtadvocaten gevraagd om verbeterwensen voor ‘Mijn str ...

 • nieuwsbericht

  Vervolg digitalisering rechtspraak: voorkom digitaal doolhof

  Tijdig betrekken ketenpartnersIn de brief van de minister blijft nog onduidelijk welke rol de advocatuur zal spelen in de nieuwe plannen. In KEI heeft de advocatuur veel tijd en geld geïnvesteerd, met uiteindelijk weinig resultaat. Om een herhal ...

 • nieuwsbericht

  Garandeer toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee

  De onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand laten zich volgens de NOvA eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet v ...

 • nieuwsbericht

  Meer strafdossiers via Advocatenportaal

  Het OM en de Rechtspraak begonnen met digitale dossiers in zaken bij de enkelvoudige kamer. Inmiddels kan ook bij de meervoudige kamer – in zaken met of zonder een gedetineerde verdachte, in snelrecht- en in supersnelrechtzaken – met een ...

 • nieuwsbericht

  Informatiebijeenkomst digitaal procederen in belastingzaken in cassatie

  Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van informatie ten behoeve van de ontwikkeling van het webportaal voor digitaal procederen in zaken die door de belastingkamer van de Hoge Raad worden behandeld. In de bijeenkomst wordt informatie gegeve ...

 • nieuwsbericht

  Informatiebijeenkomst digitaal procederen in reguliere strafzaken en ontnemingszaken

  Op korte termijn wordt het mogelijk in reguliere strafzaken en ontnemingszaken in cassatie digitaal te procederen via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. De Hoge Raad organiseert op woensdag 26 september een voorlichtingsbijeenkomst over digitaal pro ...

 • nieuwsbericht

  Geen landelijke uitrol digitaal procederen in civiele handelsvorderingen

  Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht (asiel en bewaring) wordt niet verder ontwikkeld. Uitermate teleurstellendAlgemeen deken Bart van Tongeren stelt dat het besluit uitermate teleurstellend is voor de balie, die ...

 • nieuwsbericht

  Uitbreiding digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken RvS

  Sinds 11 juni kunnen alle advocaten rechtstreeks via de website van de Raad van State naar het portaal Mijn Zaak. Na inloggen met hun advocatenpas kunnen zij zo hun zaken digitaal aanleveren. Voorlopig blijft dit vrijwillig.De opschaling van het aant ...

 • nieuwsbericht

  ‘Reset’ digitaal procederen teleurstellend

  Wat betekent dat voor de advocatuur? Binnen rechtsgebieden waar nu al digitaal wordt geprocedeerd, verandert niets.Civiele handelszakenOf de uitrol van digitaal procederen in civiele handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging doorgaat is no ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten gezocht voor ontwikkeling portalen HR en RvS

  Uitbreiding portaal Hoge RaadSinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken in cassatie digitaal geprocedeerd. De Hoge Raad gebruikt hiervoor het webportaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’. Dit portaal wordt in 2018 uitgebreid met bepaalde typ ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang digitaal procederen

  Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) valt sinds 1 januari 2018 binnen de nieuw opgerichte informatievoorzieningsorganisatie (IV-organisatie) van de rechtspraak. De inrichting van de IV-organisatie brengt de verschillende disciplines ...

 • nieuwsbericht

  Storing advocatenpas verholpen, machtigingen uitgesteld

  De geplande omzetting van de twee aparte machtigingen op de advocatenpas naar één (zie het bericht Advocatenpas: alle diensten van de Rechtspraak via één machtiging) heeft niet door kunnen gaan. Deze zal op een later ...

 • nieuwsbericht

  Snel duidelijkheid over gevolgen vertraging digitaal procederen

  Een nieuwe planning heeft consequenties voor de rechtspraak, maar ook voor ketenpartners. Voor de NOvA is van belang dat de vertraging in de invoering van digitaal procederen niet ten koste gaat van het goed functioneren van de rechtsketen. De NOvA g ...

 • nieuwsbericht

  Verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen in Midden-Nederland en Gelderland

  Dan treedt voor deze groep advocaten in civiele handelsvorderingszaken ook het nieuwe landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI in werking. Voor meer informatie over digitaal procederen in civiele zaken kunt u het webin ...

 • nieuwsbericht

  Dagvaarding wordt oproepingsbericht

  Als de eisende partij ervoor kiest om te procederen volgens artikel 112 Rv, dan stelt de advocaat een procesinleiding op via Mijn Rechtspraak. Daarmee wordt een oproepingsbericht gegenereerd. De eisende partij kan er ook voor kiezen om eerst de deurw ...

 • nieuwsbericht

  Uitbreiding advocatenportaal Mijn Strafdossier

  Mijn Strafdossier zal worden uitgebreid met de mogelijkheid van het digitaal stellen en digitaal verzoeken indienen evenals het digitaal verstrekken van de dossiers in maatwerkzaken aan advocaten van verdachten. Daarnaast zal het ook mogelijk worden ...

 • nieuwsbericht

  Interview Leonard Böhmer

  Waarom ben je je gaan bezighouden met de portefeuille Digitalisering van de rechtspraak? Als advocaat hou ik me in mijn praktijk vooral bezig met procederen; van de toenmalige leden van de algemene raad had ik de meeste belangstelling voor het proce ...

 • nieuwsbericht

  Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaring in alle arrondissementen

  De verplichting geldt voor beroep tegen besluiten die de IND op of na 12 juni 2017 neemt. Een beroep tegen een besluit dat dateert van vóór 12 juni 2017, kan na die datum nog op papier worden ingediend. Inmiddels hebben in de vrijwillig ...

 • nieuwsbericht

  Verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen in Midden-Nederland en Gelderland

  Dan treedt voor deze groep ook het nieuwe landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI in werking.

 • nieuwsbericht

  Positief advies NOvA op volgende fase KEI

  In het formele advies aan de Rvdr stelt deken Bart van Tongeren dat er flinke vorderingen zijn gemaakt op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. “Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van het webportaal, afspraken die me ...

 • nieuwsbericht

  Reglement over digitale systemen sinds 1 april in werking

  Het reglement beschrijft de toegang tot, en het gebruik van het digitale systeem van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). Het reglement bevat regels over het webportaal Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak, waarmee professionele parti ...

 • nieuwsbericht

  Rechtspraak werkt aan model oproepingsbericht

  Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).Meer informa ...

 • nieuwsbericht

  Webinar over digitaal procederen in civiele zaken

  In civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging kunt u nu al op vrijwillige basis digitaal procederen in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Naar verwachting wordt digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan 2 ...

 • nieuwsbericht

  Videoregistratie voorlichtingsbijeenkomst digitaal procederen

  Tijdens de bijeenkomsten hebben Ruben Alderse Baas (AR-portefeuillehouder digitalisering) Monique Commelin (programmadirecteur KEI), Selinde Bokx-Boom (rechter en projectleider civiel) en advocaten Huan Tan en Menno Weij voor volle zalen uitleg gegev ...

 • nieuwsbericht

  Invoering verplicht digitaal procederen uitgesteld

  Monique Commelin (programmadirecteur KEI) geeft aan dat de techniek zich eerst moet hebben bewezen. Commelin geeft aan dat zij verwacht dat de invoering vóór de zomer gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd kan er op vrijwillige basis al di ...

 • nieuwsbericht

  Advisering uitrol verplicht digitaal procederen in bestuurszaken opgeschort

  Het systeem is in de ogen van de NOvA nog niet voldragen en kent, met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, nog een aantal tekortkomingen. Deze tekortkomingen moeten worden aangepakt voordat het verantwoord is te starten met verplicht digit ...

 • nieuwsbericht

  Vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken verlengd

  De invoering van verplicht digitaal procederen in beide arrondissementen zal daardoor op z’n vroegst per 1 april 2017 plaatsvinden. De NOvA vindt dat het systeem ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid nog tekortkomingen ver ...

 • nieuwsbericht

  Start pilot vrijwillig digitaal procederen

  Het betreft hier echte zaken, dus niet langer een test met gefingeerde zaken. De NOvA roept advocaten die hier interesse in hebben op zich te melden bij de rechtbank. U helpt hierdoor de kinderziekten in het systeem te identificeren alvorens digitaal ...

 • nieuwsbericht

  Oproep vrijwillig digitaal procederen

  Sinds 1 november 2016 is het mogelijk vrijwillig digitaal te procederen in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Om kinderziekten uit het systeem te halen, is het van belang dat in de vrijwillige fase een groot volume aan zaken wordt ve ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen NOvA over uitrol verplicht digitaal procederen

  De uitrol van verplicht digitaal procederen gebeurt in eerste instantie in het civiele recht (alle handelsvorderingen in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging met uitzondering van het kort geding) in de arrondissementen Midden-Nederla ...

 • nieuwsbericht

  Checklist 'Ben ik KEI-voorbereid?'

  Download de checklist Ben ik KEI-voorbereid?. Kijk ook op Vertrouwelijke internetcommunicatie voor meer informatie over veilig internetten en e-mailen.

 • nieuwsbericht

  Landelijk procesreglement civiele zaken

  Download het landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI.

 • nieuwsbericht

  Digitaal procederen nu officieel in aantocht

  Na de aanstaande publicatie in het Staatsblad gaat een ‘afkoelperiode’ van 6 maanden in. Begin 2017 start vervolgens de uitrol van de digitalisering en het nieuwe procesrecht. Uiterlijk 2019 is digitaal procederen volgens het nieuwe proc ...

 • blog

  Basisplan digitalisering? Vergeet de advocatuur niet!

  Vorig jaar zomer kwam het bericht van de Rechtspraak dat het digitaal procederen niet landelijk zou worden ingevoerd. De ambities om zowel het procederen als de interne organisatie van de rechterlijke macht digitaal te structuren, bleken te hoog gegr ...

 • blog

  Eén druk op de knop

  Het is maandagochtend, ergens in 2018. U komt uw eigen praktijk binnen en neemt als eerste uw e-mail door. Er is bericht van de Rechtspraak: in twee van uw zaken zijn nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. In nog een andere zaak is een zittingsda ...