Zoeken

Zoekresultaten (57)

U heeft gezocht op: Beroepsopleiding advocaten

 • pagina

  Adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten

  De adviescommissie bestaat uit leden uit de advocatuur (waaronder de portefeuillehouder opleiding van de Stichting Jonge Balie Nederland), het wetenschappelijk onderwijs, de rechterlijke macht en leden die de onderwijsaanbieders vertegenwoordigen.&nb ...

 • pagina

  Vacature voorzitter examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zoekt een: voorzitter voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten die ...

 • pagina

  Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

  De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. De examencommissie stelt de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normeringsmethode (de cesuur) en de in ...

 • pagina

  (Veelgestelde) vragen

  Voor de start van de beroepsopleidingVoor vragen over de beëdiging, goedkeuring/wisseling patronaat en inschrijving voor de beroepsopleiding advocaten kunt u contact opnemen met de plaatselijke raad van de orde. Tijdens de beroepsopleidingVoor ...

 • pagina

  Beroepsopleiding Advocaten

  In de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd. Drie onderwijsaanbieders De uitvoer ...

 • pagina

  Basistest Beroepsopleiding Advocaten

  Wanneer legt u de basistest af?De basistest moet zijn afgelegd voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten. De basistest kan tot maximaal één jaar voor de start van de beroepsopleiding worden afgelegd, zowel na als voor de beëd ...

 • pagina

  Patroons

  In de Verordening op de advocatuur staan de eisen voor een patroon. De raden van de orde hebben op basis hiervan (uniforme) beleidsregels opgesteld die het kader aangeven voor de goedkeuring van patroons. Zo is een patroon verplicht de ontwikkeling v ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: zes tips voor patroons

  In maart begint een nieuwe lichting advocaat-stagiairs met de Beroepsopleiding Advocaten. Bijna 600 jonge advocaten beginnen dan aan hun carrière in de advocatuur. De aankomende twee jaar krijgen zij onder andere vaardigheden aangeleerd op h ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving Beroepsopleiding Advocaten 2024 geopend

  De Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige beroepsopleiding staan praktische vaar ...

 • nieuwsbericht

  Aanmelden en subsidie voor Beroepsopleiding Advocaten cohort maart 2023

  Vóór de start voor de Beroepsopleiding Advocaten moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd. Na akkoord van de lokale raad van de orde is het mogelijk om zich digitaal aan te melden. Prijs en subsidieDe prijs van de beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Certificaatuitreiking Beroepsopleiding Advocaten bij de NOvA

  Na te zijn toegesproken door Jeroen Soeteman (algemene raad NOvA), Elodie Carmiggelt (Uitvoeringsorganisatie BA) en gastspreker Ulysse Ellian (Tweede Kamerlid VVD en oud-advocaat), kregen de advocaat-stagiairs hun felbegeerde BA-certificaat uitg ...

 • nieuwsbericht

  Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

  De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten va ...

 • nieuwsbericht

  Verlenging subsidie voor beroepsopleiding advocaat-stagiairs sociale advocatuur

  “Dit geeft wederom een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten”, aldus Bernard de Leest (lid van de algemene raad, portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). “Veel kantoren in de sociale advocatuur kunn ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

  In het afgelopen coronajaar hebben veel activiteiten – zoals trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten – niet (fysiek) plaats kunnen vinden. Ook is een tijdelijk vacaturestop bij het bureau van de NOvA ingevoerd. Verder zijn in ...

 • nieuwsbericht

  Laatste BAgazine over vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  In deze afsluitende editie kijkt Susan Kaak, portefeuillehouder Opleiding binnen de algemene raad, terug op de totstandkoming en start van de vernieuwde beroepsopleiding. Verder leest u alles over het onderdeel digitale vaardigheden binnen elke hoofd ...

 • nieuwsbericht

  Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput

  De regeling is eind 2020 op initiatief van de NOvA gestart om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren. Voor de regeling is € 2 miljoen uitgetrokken, genoeg voor 175 advocaat-stagiairs. Uit e ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe ronde TeleBingo voor advocaat-stagiairs

  Aan de eerste ronde TeleBingo hebben 65 advocaat-stagiairs meegedaan. 80% daarvan is enthousiast over het concept en wil graag nog een keer meedoen. Drie keer per week bellen vindt men iets te veel. De meeste stagiairs hebben een voorkeur voor een ke ...

 • nieuwsbericht

  Aftrap vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  Diverse gasten uit de advocatuur waaronder Susan Kaak, Bas van Zelst, Natacha Harlequin en Christiaan Alberdingk Thijm gaan online met elkaar in gesprek over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten en geven een doorkijkje naar wat de stagiairs te wa ...

 • nieuwsbericht

  BAgazine editie 4 over vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten verschenen

  In dit nummer leest u alles over de versterkte focus op beroepsethiek/integriteit en over het (online) volgen van de beroepsopleiding in coronatijd. Werner Tijsse Claase en Elodie Carmiggelt van de Uitvoeringsorganisatie lichten toe hoe BA-studenten ...

 • nieuwsbericht

  Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

  In de eerste subsidieronde van de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten zijn ongeveer 100 subsidies toegekend. Omdat er in totaal 175 subsidies te vergeven zijn, kunnen in de tweede ronde nog ongeveer 75 aanvragen van sociaal advocatenk ...

 • nieuwsbericht

  Telebingo brengt advocaat-stagiairs met elkaar in contact in coronatijd

  Op verschillende dagen ontvangt iedere advocaat-stagiair die zich hiervoor heeft ingeschreven een e-mail met telefoonnummer van een collega-stagiair die hij/zij op een bepaald tijdstip moet bellen, of vice versa. Dit moet zorgen voor verrassende en i ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw: BAgazine editie 3 over vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  In deze editie komt u alles te weten over de nieuwe opzet van de toetsing en gaat onderwijsaanbieder De Brauw in op hoe zij het decentrale deel van de beroepsopleiding invult. Verder vindt u informatie over de subsidieregeling beroepsopleiding sociaa ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe subsidie voor beroepsopleiding stagiairs sociale advocatuur

  Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand een regeling opgesteld die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding voor advocatenkantoren uit de toevoegingspraktijk. “Dit geeft een belangrijke impuls aan de ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe editie BAgazine over Beroepsopleiding Advocaten

  In deze editie komt u alles te weten over het hoe en waarom van de basistest en gaat de Law Firm School in op hoe zij het decentrale deel van de beroepsopleiding invult. Verder vindt u interviews met voormalige advocaat-stagiairs over hoe zij de bero ...

 • nieuwsbericht

  Basistest Beroepsopleiding Advocaten beschikbaar

  De basistest geeft de advocaat-stagiair goed inzicht in het niveau en de actualiteit van zijn juridisch-inhoudelijke kennis. Aangezien deze kennis als bekend wordt verondersteld, hoeft tijdens de beroepsopleiding geen herhaling van deze universitaire ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten geopend

  De Nederlandse orde van advocaten heeft samen met de Uitvoeringsorganisatie (UO), the Law Firm School (LFS), De Brauw, het college van afgevaardigden, advocaten door het hele land en andere experts hard gewerkt aan de ontwikkeling van de vernieuwde ...

 • nieuwsbericht

  BAgazine: online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  > Lees het BAgazine op uw mobiele telefoon> Lees het BAgazine op uw PC/tablet In deze eerste editie van het BAgazine leest u onder meer een interview met Susan Kaak (lid algemene raad van de NOvA en portefeuillehouder Beroepsopleiding Advocate ...

 • nieuwsbericht

  Goed eindoordeel Beroepsopleiding Advocaten na visitatie door SBA

  Als onderdeel van de overeenkomst tussen de NOvA en de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten wordt elke twee jaar een visitatie uitgevoerd door de stichting beroepsopleiding advocaten. Het bestuur van de SBA bestaat uit advocaten ( ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

  In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktij ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten vastgesteld

  De vaststelling van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 en de toelichting Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 volgt op het overleg in december 2019 waarin de algemene raad het concept heeft toegelicht en besprok ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteits- en accreditatiekader vernieuwde beroepsopleiding vastgesteld

  Op die manier borgt de algemene raad het aanbod van een hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. De eisen zijn voor alle aanbieders gelijk, of het nu gaat over de Uitvoeringsorganisatie (CPO/Dialogue) of geaccrediteerde aanbieders (in de huidige ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

  Van belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim voor 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

  Hoewel de onder- en bovengrens bekend is, kan op dit moment nog niet de exacte prijs van de vernieuwde beroepsopleiding worden vastgesteld. Dat hangt mede af van de verdere invulling van de integratieve dagen (moot court). BasistestOok is hierin niet ...

 • nieuwsbericht

  439 advocaat-stagiairs starten met beroepsopleiding

  Lid van de algemene raad Susan Kaak heette de advocaat-stagiairs van harte welkom bij de start van de beroepsopleiding advocaten in Woudschoten. Haar belangrijkste tip voor alle stagiairs: “leer van je patroon en deel de verhalen met elkaar.&rd ...

 • nieuwsbericht

  NOvA deelt zorgen faculteiten Rechtsgeleerdheid

  Begin juli sprak de minister over haar voorgenomen beleid met de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Wissels om’ van de commissie-Van Rijn. In aanloop hiernaartoe protesteerden de vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetensch ...

 • nieuwsbericht

  Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

  De beroepsopleiding voorziet in een stevige basis aan ethiek, basisvaardigheden en het in de praktijk kunnen brengen daarvan in moot courts. Deze onderdelen worden centraal aangeboden door de Uitvoeringsorganisatie (UO) aan divers samengestelde groep ...

 • nieuwsbericht

  Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

  Gedurende het CvA is uitgebreid gesproken over de borging van het basisniveau. Heeft de basistest toch niet een selecterend karakter, ondanks de diagnostische opzet? Susan Kaak: “De vernieuwde opleiding heeft als uitgangspunt dat elke stagiair ...

 • nieuwsbericht

  Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

  De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbere ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardi ...

 • nieuwsbericht

  479 advocaat-stagiairs starten met beroepsopleiding

  Daarmee is het aantal ten opzichte van het vorige cohort iets gestegen. Toen begonnen 468 advocaat-stagiairs met de beroepsopleiding. De stijging zit niet louter bij de grote kantoren maar is over de hele balie verdeeld. "Ga vooral jullie eigen weg ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Op dit moment werkt de NOvA, in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten, in drie fasen aan de uitwerking van het project BA2020. De eerste fase loopt tot april 2019. Dan zijn de contouren en uitgangspunten van d ...

 • nieuwsbericht

  Start BA2020 uitgesteld

  De gezamenlijke uitwerking van het curriculum – door de drie huidige aanbieders, onder regie van de NOvA – vergt meer tijd om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. Meer informatieDossier BA2020

 • nieuwsbericht

  Examenreglement beroepsopleiding advocaten aangepast

  In overleg met de NOvA heeft de examencommissie beroepsopleiding advocaten haar werkwijze aangepast. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van 24 oktober 2018. Vanaf deze datum kunnen stagiairs, in plaats van het indienen van een bezwaarsc ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  Recordaantal aanmeldingen voor beroepsopleiding advocaten

  In de eerste helft van dit jaar kwamen er 454 nieuwe deelnemers naar Woudschoten, waar de aftrap van de BA plaatsvindt. In de tweede helft van vorig jaar waren dat er nog 440. Vorig jaar begonnen in totaal 872 jonge advocaten met de beroepsopleiding. ...

 • nieuwsbericht

  BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

  Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

  Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende div ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie BA2020: meer dan alleen een toelatingstoets

  Het voorstel voor een toelatingstoets is tot stand gekomen via een aantal workshops met inbreng van diverse geledingen binnen de advocatuur. De deelnemers waren afkomstig van zowel kleine(re) en grote(re) kantoren, sociale en commerciële advocat ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten van start

  Elke advocaat kan reageren op voorgestelde aanpassingen van de beroepsopleiding advocaten. Hierbij gaat het onder andere om: - de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding;- de invulling van en het onderscheid tussen proces- e ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Op 29 juni heeft de algemene raad besloten tot wijziging van de vakbeschrijving van de major en minor burgerlijk recht. Naast een actualisatie naar aanleiding van KEI zijn enkele toetstermen vervallen, waardoor het onderwijs nog praktijkgerichter wor ...

 • nieuwsbericht

  Verordening en Regeling op de advocatuur gewijzigd

  Verordening op de advocatuur De belangrijkste wijzigingen in de Voda zijn de verduidelijking en lichte beperking van de compensatieregeling (artikel 4.4), de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie civiele cassatie en de verduidelijking v ...

 • nieuwsbericht

  BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

  Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het ...

 • nieuwsbericht

  Goede feedback op contouren BA2020

  Tijdens de workshop, de eerste in een reeks van vier, reageerden de aanwezigen op de discussienotitie Contouren BA2020. Er vond een constructieve discussie plaats met feedback en input voor nadere uitwerking, in aanloop naar het consultatiedocument d ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Daarnaast krijgen stagiaires, die in maart starten met de leerlijn burgerlijk recht, de mogelijkheid om voor de lesdag schriftelijke vaardigheden te kiezen voor een van de drie praktijkgroepen: 1) de internationale praktijk, gericht op de grote inte ...

 • nieuwsbericht

  BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

  Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de ...

 • nieuwsbericht

  Contract beroepsopleiding advocaten verlengd

  Vanaf maart volgend jaar stapt de beroepsopleiding over naar een systeem waarin toetsen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Uit onder meer een tussentijdse evaluatie in 2015 is gebleken dat deze wijze van waardering passender is. Deze ...

 • blog

  Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering

  De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgang ...