Zoeken

Zoekresultaten (35)

U heeft gezocht op: Beroepsopleiding advocaten

 • pagina

  Vacature adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten

  In het kader van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten stelt de Nederlandse orde van advocaten een nieuwe adviescommissie in, de adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten. De adviescommissie is samengesteld uit advocaten, vertegenwoordigers van d ...

 • pagina

  Stichting beroepsopleiding advocaten

  De taak van de SBA is het beoordelen van de kwaliteit van de beroepsopleiding advocaten en de uitvoering daarvan door de uitvoeringsorganisatie en geaccrediteerd partijen. Daarnaast adviseert de SBA over de eind- en toetstermen van de BA en over de b ...

 • pagina

  Vragen

  Voor de start van de beroepsopleiding Voor vragen over de beëdiging, goedkeuring patronaat en inschrijving voor de beroepsopleiding advocaten kunt u contact opnemen met de plaatselijke raad van de orde. Tijdens de beroepsopleiding Voor vragen ...

 • nieuwsbericht

  BAgazine: online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  > Lees het BAgazine op uw mobiele telefoon> Lees het BAgazine op uw PC/tablet In deze eerste editie van het BAgazine leest u onder meer een interview met Susan Kaak (lid algemene raad van de NOvA en portefeuillehouder Beroepsopleiding Advocate ...

 • nieuwsbericht

  Goed eindoordeel Beroepsopleiding Advocaten na visitatie door SBA

  Als onderdeel van de overeenkomst tussen de NOvA en de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten wordt elke twee jaar een visitatie uitgevoerd door de stichting beroepsopleiding advocaten. Het bestuur van de SBA bestaat uit advocaten ( ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

  In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktij ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten vastgesteld

  De vaststelling van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 en de toelichting Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 volgt op het overleg in december 2019 waarin de algemene raad het concept heeft toegelicht en besprok ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteits- en accreditatiekader vernieuwde beroepsopleiding vastgesteld

  Op die manier borgt de algemene raad het aanbod van een hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. De eisen zijn voor alle aanbieders gelijk, of het nu gaat over de Uitvoeringsorganisatie (CPO/Dialogue) of geaccrediteerde aanbieders (in de huidige ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

  Van belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim voor 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

  Hoewel de onder- en bovengrens bekend is, kan op dit moment nog niet de exacte prijs van de vernieuwde beroepsopleiding worden vastgesteld. Dat hangt mede af van de verdere invulling van de integratieve dagen (moot court). BasistestOok is hierin niet ...

 • nieuwsbericht

  439 advocaat-stagiairs starten met beroepsopleiding

  Lid van de algemene raad Susan Kaak heette de advocaat-stagiairs van harte welkom bij de start van de beroepsopleiding advocaten in Woudschoten. Haar belangrijkste tip voor alle stagiairs: “leer van je patroon en deel de verhalen met elkaar.&rd ...

 • nieuwsbericht

  NOvA deelt zorgen faculteiten Rechtsgeleerdheid

  Begin juli sprak de minister over haar voorgenomen beleid met de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Wissels om’ van de commissie-Van Rijn. In aanloop hiernaartoe protesteerden de vertegenwoordigers van de alfa- en gammawetensch ...

 • nieuwsbericht

  Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

  De beroepsopleiding voorziet in een stevige basis aan ethiek, basisvaardigheden en het in de praktijk kunnen brengen daarvan in moot courts. Deze onderdelen worden centraal aangeboden door de Uitvoeringsorganisatie (UO) aan divers samengestelde groep ...

 • nieuwsbericht

  Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

  Gedurende het CvA is uitgebreid gesproken over de borging van het basisniveau. Heeft de basistest toch niet een selecterend karakter, ondanks de diagnostische opzet? Susan Kaak: “De vernieuwde opleiding heeft als uitgangspunt dat elke stagiair ...

 • nieuwsbericht

  Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

  De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbere ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardi ...

 • nieuwsbericht

  479 advocaat-stagiairs starten met beroepsopleiding

  Daarmee is het aantal ten opzichte van het vorige cohort iets gestegen. Toen begonnen 468 advocaat-stagiairs met de beroepsopleiding. De stijging zit niet louter bij de grote kantoren maar is over de hele balie verdeeld. "Ga vooral jullie eigen weg ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Op dit moment werkt de NOvA, in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten, in drie fasen aan de uitwerking van het project BA2020. De eerste fase loopt tot april 2019. Dan zijn de contouren en uitgangspunten van d ...

 • nieuwsbericht

  Start BA2020 uitgesteld

  De gezamenlijke uitwerking van het curriculum – door de drie huidige aanbieders, onder regie van de NOvA – vergt meer tijd om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. Meer informatieDossier BA2020

 • nieuwsbericht

  Examenreglement beroepsopleiding advocaten aangepast

  In overleg met de NOvA heeft de examencommissie beroepsopleiding advocaten haar werkwijze aangepast. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van 24 oktober 2018. Vanaf deze datum kunnen stagiairs, in plaats van het indienen van een bezwaarsc ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  Recordaantal aanmeldingen voor beroepsopleiding advocaten

  In de eerste helft van dit jaar kwamen er 454 nieuwe deelnemers naar Woudschoten, waar de aftrap van de BA plaatsvindt. In de tweede helft van vorig jaar waren dat er nog 440. Vorig jaar begonnen in totaal 872 jonge advocaten met de beroepsopleiding. ...

 • nieuwsbericht

  BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

  Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

  Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende div ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie BA2020: meer dan alleen een toelatingstoets

  Het voorstel voor een toelatingstoets is tot stand gekomen via een aantal workshops met inbreng van diverse geledingen binnen de advocatuur. De deelnemers waren afkomstig van zowel kleine(re) en grote(re) kantoren, sociale en commerciële advocat ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten van start

  Elke advocaat kan reageren op voorgestelde aanpassingen van de beroepsopleiding advocaten. Hierbij gaat het onder andere om: - de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding;- de invulling van en het onderscheid tussen proces- e ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Op 29 juni heeft de algemene raad besloten tot wijziging van de vakbeschrijving van de major en minor burgerlijk recht. Naast een actualisatie naar aanleiding van KEI zijn enkele toetstermen vervallen, waardoor het onderwijs nog praktijkgerichter wor ...

 • nieuwsbericht

  Verordening en Regeling op de advocatuur gewijzigd

  Verordening op de advocatuur De belangrijkste wijzigingen in de Voda zijn de verduidelijking en lichte beperking van de compensatieregeling (artikel 4.4), de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie civiele cassatie en de verduidelijking v ...

 • nieuwsbericht

  BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

  Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het ...

 • nieuwsbericht

  Goede feedback op contouren BA2020

  Tijdens de workshop, de eerste in een reeks van vier, reageerden de aanwezigen op de discussienotitie Contouren BA2020. Er vond een constructieve discussie plaats met feedback en input voor nadere uitwerking, in aanloop naar het consultatiedocument d ...

 • nieuwsbericht

  Kleine wijzigingen in beroepsopleiding advocaten

  Daarnaast krijgen stagiaires, die in maart starten met de leerlijn burgerlijk recht, de mogelijkheid om voor de lesdag schriftelijke vaardigheden te kiezen voor een van de drie praktijkgroepen: 1) de internationale praktijk, gericht op de grote inte ...

 • nieuwsbericht

  BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

  Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de ...

 • nieuwsbericht

  Contract beroepsopleiding advocaten verlengd

  Vanaf maart volgend jaar stapt de beroepsopleiding over naar een systeem waarin toetsen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Uit onder meer een tussentijdse evaluatie in 2015 is gebleken dat deze wijze van waardering passender is. Deze ...

 • agendapunt

  Certificaatuitreiking beroepsopleiding advocatuur cohort 6

 • blog

  Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering

  De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgang ...